Dini BilgiGenel Bilgi

Müjde Günahkar Müminlerin tamamı kitabı sağdan alacak

Müminlerin hepsi kitap ve terazide geçecek

Baştan söyleyelim kitabı soldan alacaklar ve terazisi hafif gelecekler yalnızca inkarcı ve kurandan yüz çevirenlerdir.

Araf 8-9:  8 O gün ölçü-tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

9- Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar, âyetlerimize karşı zulmettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. ayetlere haksızlık ediyor kulak ardı ediyor Lokman 13 e görede şirk büyük bir zulumdür orada açıklanmış

Müminun Suresi

102? O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar.

?103? Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedî kalacaklar.

?104? Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde ­bulunacaklar.

105? Size âyetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi?

?106? Derler ki: “Rabbimiz! Kötü yanımıza yenildik; biz bir sapkınlar topluluğu olduk.

?107? Rabbimiz! Bizi buradan çıkar; eğer (çıkar da) bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.”

?108? Allah buyurur ki: “Yıkılın karşımdan! Ve artık bana bir şey söylemeyin!”

?109? “Kullarım arasında, ‘Rabbimiz! Biz iman ettik; bizi affet, bize acı! Sen merhametlilerin en üstünüsün’ diyen bir kesim de şüphesiz vardı.

?110? Ama siz (ey müşrikler), işte onları alaya aldınız; sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara.”

müminun sureside bunlarda kuranı yalanlayanlar

Karia 8-9 buda tartısı hafif gelenlerin pişmanlık ateşi haviyedir der.Haviye arapça uçurum anlamındadır.Bu müteşabih bir ayetdir.Tartısı hafif

gelenlerle ilgili biraz önceki mümin 103de Cehennemde ebedi kalacakların durumu anlatılmıştır.Yani içi yakan pişmanlık,korku,endişe haliAyrıca

Henüz kitap verilmediği için direk fiziki bir azap yoktur biraz önceki

Abese suresi terazi ve kitap demeden genel bir değerlendirme yapmış

38? O gün birtakım yüzler parıldar;

?39? Güleçtir, müjde almıştır.

?40? Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş;

?41? Kapkara kesilmiştir.

?42? İşte bunlar inkârcılardır, facirlerdir (sapkınlardır).

KİTAP VERİLMESİ

İNŞİKAK 7-13

7,8,9. Amel defteri kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve

arkadaşlarının yanına sevinçle döner.

10, 11, 12, 13. Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir.

Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.  *

14-Rabbine dönmeyeceğni sanmıştı    yani buda inkarcı

inşikak 7-9 da Amel defterini sağdan almasına rağmen halen sorgu devam ediyor Bu da gösteriyorki hiç kimse

kendi ameliyle cennete giremeyecek.Bu sorgu kolaydır hatta Cennete geç girme bile olabilir Çünkü vakıa suresinde

iyilikte önde gidenler ve orta yolda gidenler diye tasnif yapılmuştır Rabbimiz affetmez ise sorgu elbette devam ediyor

hakka suresi

19,20. Kitabı sağından verilen; “Alın, kitabımı okuyun, doğrusu bir hesaplaşma ile karşılaşacağımı umuyordum” der.

islamoğlu tefsirinde kitabı almayı umuyordum değilde inanıyordum diyor bu müminler için kesinlik ifade eder der

48/12 de benzer kelime  “enne’ takısı ile değilde en takısı ile gelmiş bu zan ifade ediyor olumsuz kullanılmıştır

ama hakka suresinde “enne” doğru tahmin anlamındadır

soldan alanların durumu

30? (Ve şöyle emredilir:) Onu yakalayıp bağlayın;

?31? Sonra onu alevli ateşe atın!

“32? Sonra da (diğerleriyle birlikte) onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin!

?33? Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi;

?34? Yoksulu doyurmayı özendirmezdi.

BUDA İNKARCI

beled suresi

17, 18. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır

İşte bunlar sağdakilerdir

19,20. Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.[

BUDA İNKARCI DAHA NET

terazi bölümünde müminun 103 de cehennemdedir derken ayetlere zulmediyorlar derken kitap bölümünde cehennem demiyorda ateş

diyor(beled20) Ayrıca orada direk inkarcı diyor artık iş kesinleşiyor başka bir deyişle tutukluluktan mahkuma geçiyor

KAF 23, 24, 25, 26. Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri,

hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

KAF SURESİDE AÇIK AÇIK KAFİR OLAN DİYOR

Zümer 35 ve bazı ayetlerde takvalı kimseleri Rabbimiz kötülüklerini örtüp (yani siliyor kötü iş yapmamış

hep iyi iş yapmış gibi) en iyi amelleriyle mükafatlandıracağı var

Süleymaniye vakfı nisa 116 yı şu şekilde tefsir etmiştir

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar.

Kim Allah’a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.

Ayetleri tekrar hatırlarsak Meariç 2  Ali İmran 131 ve 181 Bakara 24 insan

4    5/10 32/20 gibi daha  pek çok ayetde  özetle Ateşin kafirler için hazırlandığı kafirlerin

cezasının ateş olacağı var yani en azılı suçlular için ateş diyor.Bakınız İçinde hiç çelişki barındırmayan kuranı bütün olarak düşündüğümüzde ayetler nasıl yerli yerine oturuyor.

Cehennem azabı ile ateş azabının ayrı olduğunu zaten uzun uzadıya anlatmıştık.

Peki bu size fazla abartı gibimi geldi yani fazlamı rahatız değil

ALLAH ÖNCELİKLE KENDİSİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI AÇIĞA ÇIKARIYOR MÜMİNLERLE KAFİRLERİ BAKIN NASIL AYIRIYOR

Hatta kafirleriçin terazi bile kurulmayacağı ayetleri vardır.(kehf 105) Kuran bir şey sabitse onun karşılığıda vardır.

Mesela Şirk bütün amelleri siler ayetlerine karşı

Enam 82 ayeti İmanına zulum(Şirk) bulaştırmayanlar güvendedir der.Şuara 89 da Allaha temiz bir imanla gelen kurtulur der.

Hac 17 de iman edenlerle diğer grubu ayıracağım der.38 de onları koruyacağım der

Ahkaf 31 ayetde çok açık Ayetleri dinleyip uygulamaya çalışanların günahından bir kısmını bağışlayıp en azından azap etmeyeceğini

(bunlarda hiç günah işlemeyen her şeyi tam yapan insanlar değil aksine ilk muhatap

kafir/müşrik sonra tüm insanlığa hitap ediyor) söylemiştir.Bunun aksine bir kısım kafirler fussilet 26 da kurana hiç bakmayan hiç anlamaya

çalışmayan kimselerdir.Ayeti güncellersek bugünde inandığını söyleyen bir

toplum bile kuranı anlamadan okuyup sevap peşinde koşuyor.Kuran yeter deyince demediğini bırakmıyorlar.Burdan vahim durumu görebilirsiniz.

Müminlere yardım için benzer ayetlere bakmak isteyenler için .2/38,26/89, 27/89 41/30-32, 21/101-103  2/62,112 5/69, 7/35 6/48 39/61 46/13 38/83-85 i inceleyebilirler

özetle Allah bizi azap etmek için yaratmadı.Ya kafir olacaksın yada illa bana azap et diye kaşınacaksın

 

KURANA GÖRE HESAP GÜNÜ KABACA NASIL OLACAK
Diriliş gününden sonra Meryem 66-71 arası Mahşerden bahseder.Bütün insanlık Cehennemin çevresinde hesap için toplanacağız

Kuran Araf 8-9 Kehf 105 Müminun 101-110 ayetlerinde tartılardan terazilerden bahseder
Müminun 103 -105 arası ayetlere bakarsak Tartıları hafif gelenler cehennemdedir diyor Devamında 105 de ise bu ebedi kalacaklar ve ateş azabı çekecek
lerin inkarcılar ve müminlerle alay edenler olduğu belirtiliyor Bu ayet bireysel değil genel bir ayet 106 ayet bir kavimden topluluktan bahsediyor
Karia 8-9 tartısı hafif gelenlerin pişmanlık ateşini anlatıyor
Araf 9 da tartısı hafif geleceklerin Ayetlere zulmedenler olduğu açıkça bildiriliyor Yani gereken önemi vermiyor kuranı devre dışı bırakıp başka kaynaklara bakıyor vs
zaten Lokman suresi 13 ayetde şirkin zulum olduğuğnu ordan anlıyoruz
İnşikak 10 dan sonra kitabı soldan verilenlerin derhal yok olmayı isteyecekleri 20-22 ayetlerde ise bunların kafirler olduğu var
İnşikak 8 den sonra sağ elden verilenlerin hesabı kolaydır diyor.Demikki belirli bir süre bekleyecek Bunun sebebi sorgu günahkar müminler için devam ediyor çünkü Hakka 33
inşikak 14 ve 22 ayetler ile özellikle daha net Beled 19 a göre AMEL DEFTERİ SOLUNDAN/ARKASINDAN VERİLEN KAFİRLERDİR. Ama asıl sorun işte burda başlıyor kuran kime kafir der
Abese 42 de genel olarak mahşer günü birtakım yüzlerin güleceğini bir kısmının kapkara kesileceğini bunların kafirler ve facirler olacağı var.(Facir bir şeyin zıttı
yani hak hukuk tanımaz dini fazla tanımayan bozguncu)
Bakara 214 de Cennete girmenin zor olduğu gibi Leyl 15-16 ayetlere göre ateşe girmede zor oraya en azgın kişiler girer diyor
Sura üflenecek Cehennemin kenarına götürüleceğiz o gün tedirginlikle beklerken tartılar teraziler kurulacak Tartıları ağır basanlar kurtulup kitabının sağdan verilmesini bekleyecek
hafif basanlar endişe ve korkuyla kitabının soldan veya arkadan verilmesini bekleyecekler.Bu süre ne kadardır onu bilemeyiz yalnız Allah bilir kuranda böyle bir bilgi yok.Yine Allah
istediğini derhal bağışlar onuda bilemeyiz yalnız Allah bilir Kitabı solundan verilenler İnşikak 10 ayete göre derhal yok olmayı isteyecek ve ateşe atılacak
aynı süre 20-22 ayetlerine göre bunların inkarcılar olduğu belirtilir,
Araf 8 de tartısı hafif geleceklerin ayetlere zulmedenler olduğu bildiriliyor.(Lokman 13 şirk zulumdür)önemli bir ayet bunlar ataistler değil kuranı hiçe sayanlar Günümüzdede kuran devre dışı bırakılıp mezhep
alimlerinin görüşleriyle ilmihal kitaplarıyla din yaşanmaya çalışılmıyormu her şeye bakılıyorda bir kurana bakılmıyor nitekim furkan 30 kıyamet günü olacakları söyler
Ey Rabbim ümmetim kuranı terk etti
Müminun 103 de tartısı hafif gelenler cehennemdedir diyor ateş yüzünü yalar diyor yani hesap günü için sorgu yerinde ama ateşe henüz atılmamış tartısı hafif basmış
ama henüz kitabı verilmemiş .İŞTE CEHENNEM AZABI BU. kötü yerleşim yerine girecek hemde manevi olarak o korkuyu endişeyi yaşayacak
Zilzal suresi 7-8 ayet kim zerre kadar hayır ve şer işlerse mükafatını veya cezasını görür Zaten o yüzden yargılama günündeyiz Nasıl günümüzde beşer insanoğlunun adaletinde
ceza yargılaması yaparken suçun karşılığı cezayı kitapta yazar Yüce Rabbimizde Ama yukardaki ayetlerden anlaşılacağı her şeyin cezasını yazmış

Hakka 25-31 ayetler kitabı soldan verilenlerinin feryat ve korkunç endişeli durumlarını anlatır ateşe girmek kesinleşti bekliyor Hakka 33 e göre bunlar Allaha iman etmeyenler
Hakka 19-22 ayetler sağdan verilenler sevinmeye başlıyor.Ama bekleyecek bunu Araf 46 ayetlerden anlıyoruz.Nitekim orda Cennete girmemiş ama orada girmeyi umut edenlerin söyleşileri var
İnşikak 7-9 ayetler sorgunun devam ettiğiğini bildirir azaptan kurtuldu ama cennete girmedi henuz
Zümer 71-73 ayetlerine göre yargılama bitmiş grup grup cennete yada cehenneme gidiyorAma dikkat edilirse 2 gurup var Cennete girecek grup en son işlem yapıldıktan sonra Allahın takdir ettiği
süreden sonra giriyor.Cehennem gurubu ise Ateş azabını çekecek ama önce Cehennemin içine giriyor.Toplanma,sorgu,teraziler ve kitap döneminde inanılmaz tedirginlikler pişmanlıklar
yaşayacak ateşin hışıltısını duyacak korkusunu çekecek işte cehennem azabı bu sonrası ise gerçek ateş
Kehf 103-105 ayetler inkarcıların bütün yaptıklarının boşa gideceğini onlar için tartı bile kurulmayacağını söyler Ama en önemli konulardan biri bu inkarcıların hiç inanmayan ateist
dediğimiz kimseler değil batılla beraber kurana inanan kimseler olduğu nitekim Taha 123-127 bunları anlatır
Muhammed 1-3 ayetlerine göre kuran kendisinden başka hiç bir kaynağı din kaynağı olarak kabul etmez.Oradada hiç inanmayan kesimden değil kurandan başka kaynakları din edinenlere batıla uymuş
lardır diyor.çok keskin ve net bir ayrım var Dikkat ederseniz muhammede demiyorda muhammede indirilene diyor
Taha 100-101 ayetde direk inkar edenler demiyorda yüz çevirenler diyor. Yine Taha 48 de azap göreceklerin inkarcılar ve yüz çevirenler olduğunu söyler
Nitekim bugünde kurandan yüz çevrilmiyormu.Kuran yeter dediğimizde sen sapıtmışsın hadisler sünnetler mezhepler
olmazsa namaz kılamazsın zekat veremezsin kuranda çoğu şeyi bulamazsın demiyorlarmı.Tevrat İncilde Rabbimiz tarafından indirilmiş ama insanoğlu ona bir sürü eklemeler yapıp hak ve
batılı karıştırmışlardır.Yani uzun bir konu olan kuranın yeterliliği konusunun özeti kurana göre kuran yeter diğer kaynaklar bilgi olabilir ama din asla
Ali imran 185 Ayetde gerçek kurtulanların ateşden hemen kurtarılıp cennete konulanlar olacağı belirtilir.Yani özetle Ateş azabı çekecekler hesap kitap için mahşer yeri olarak düşündüğümüz
Cehennemin çevresine gelecekler (Meryem 68-71) hesap kitaptan sonra ise önce Cehenneme sonra ateşe girecekler
Şirk günahı işlememiş günahkar müminler ise herkes gibi eğerki affedilirlerse sorun yok ama affedilmezlerse yada bir kısmı affedilmezse ateş suçu ise ateş olarak yada
diğer suçlar ise bir süretedirginlik,Allahın rahmetinden ve cennetden bir süre mahrum olma gibi cezasını orada çekecek
Hesap kitabı sağından verilecek ve Meryem 85 ayetteki gibi Cennete girene kadar Rabbimizin huzurunda başka bir yere götürülecek bu süreler hesap kitaptan önce ve sonra ne kadardır bunu
biz bilemeyiz çünkü hesap kitaptan sonra bile sorgunun devam ettiğini görmüştük

Öncede değindik ama ya mümin ise ve cehennem yada ateş suçu işlerse elbette bağışlanmazsa cezasını çekecek asıl soru şu Gerçek inanan yani inancı kuranla sabit olan biri özellikle ateş suçunu işler mi?

Sitemizde Müminlerin cehennemi konusu,kader konusu gibi makalelerimizde vardır incelemenizi öneririz.

2 Yorum

 1. Hocam bazı ilahiyatçılar günahkar muslümanda olsa cehennemden cıkmayacagını cehennem derece derece oldugu için daha hafif olarak ebedi kalacağını söyleyip bakara süresi 80ayetinde yahudilerin iddaa ettikleri sözlerin bugün Müslümanlara gectiğini söylüyorlar hangisine inanacak? Teşekkürler.

  1. Eğerki Allah af etmez ise tabiki cehennemlik suç işlemişsen cehennemde ateşlik suç işlemişsen ateşte cezanı çekersin
   Ama görüldüğü gibi tam bir iman nasıl önemli ve müminler kitaplarını sağdan alacak.Müminlerle kafirler arasında
   sayılamayacak kadar fark vardır.o ayetleride yazmıştım.Müminlerin yaptıklarının en iyisi ile mükafatlandırılacak
   kafirlerin ise yaptıklarının en kötüsü ile cezalandırılacam diyor.Ayrıca müminlerin cehennemi araf yerimidir makaleyi
   okursanız çok daha iyi bilgi edinirsiniz.Yakın zamanda birkaç bölüm daha ekleyecem selametle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu