Dini BilgiGenel Bilgi

DİNİN KAYNAĞI NEDİR

Neden sadece kuran?kuran yeterli midir, lütfen okuyun, pişman olmazsınız...

SADECE KURAN

Dünya ve Ahiret saadeti için

DİNİN KAYNAĞI OLARAK KURAN YETER

NOT.Verilen numaralar kuran sure ve ayet nosudur mesela 6.114  6.surenin 114.ayetidir.(Enam suresi 114.ayet)

Uzun lafın kısasını baştan söylemek gerekirse, iki ayet yeterlidir…

6:114  Allahtan başka hüküm koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir

18:54  Biz bu Kuran’da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

DİNİN BİRİCİK KAYNAĞI: KURAN

Arapça “qarâ’â” kelimesinin mastarı olan Kuran; “okumak/okunan şey” anlamlarına gelir. Yani anlamı bilinmeden ezberlensin, melodili okusun, yüksek raflarda saklansın veya duvarlar süslensin diye değil; okunsun, anlaşılsın ve mesajına göre yaşansın diye gönderilmiştir.

96:1  Yaratan Allahın ismiyle oku. 

73:4  Kuran’ı da özenle düşüne düşüne oku. (anlamadan okursak nasıl düşüneceğiz)

21:10 Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız? 

38:29  Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

Kuran, Allahın son mesajıdır ve dinin biricik kaynağıdır.

5:48  Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. 

6:155 Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız. 

17:9 Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler.

21:10 Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız? 

39:41  Kuşkusuz, bu Kitap’ı biz sana insanlar için gerçek olarak indirdikArtık kim doğru yolu seçerse kendi yararınadır; kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların avukatı değilsin. 

43:44 Şüphesiz ki bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.“

Detaylı, açıklanmış, anlaşılması kolay ve eksiksizdir.

6:38 …Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık

6:114  Allahtan hüküm koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir…

6:115  Allahın kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. 

7:52 Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

16:89 …Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve teslim olanlara bir müjde olarak indirdik. 

18:54 Biz bu Kuran’da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür. 

11:1 …Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.” 

12:111 …Bu Kuran, uydurulacak bir söz/hadis değildir; aksine o, kendisinden öncekileri tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için bir kılavuz ve bir rahmettir. 

39:27 Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar. 

54:17 Kuran’ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? 

16:89 …Sana bu Kitap’ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara/teslim olanlara da bir müjde olsun.

36:69  Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj veapaçık bir Kuran’dır.

6:38 …Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Efendilerinin huzurunda toplanacaklar. 

18:54 Andolsun ki, biz, bu Kuran’da insanlar için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Zihinlerde veya kütüphanelerde değil; bizzat Allah tarafından, matematikle korunmuştur.

6:115 Allahın kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir. 

18:27 Allahın kitabından sana vahyedileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın. 

15:9 Hiç kuşkusuz, Kuran’ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

85:21-22 Gerçekten, o şanlı bir Kuran’dır. Korunmuş bir ana levhadadır.

74:29-30 Halklar için bir levhadır/göstergedir. Üzerinde on dokuz vardır.

İnsanlar yıllardır kolayı seçerek, taklitçiliği sürdürmüşlerdir. Geçmişte de günümüzde de Kuran dışı “dini kaynakların” peşinde koşulmasının başlıca sebebi; Kuran’ın okunmamasıdır. Bugün, Kuran’ı okumamış ancak Kuran’a inandığını söyleyen ve Kuran’ı yalnızca âlimlerin anlayabileceğini iddia birçok insan vardır. Ancak Allah indirilen kitaba uyulmasını söyler ve taklitçilik/gelenekçilik konusunda uyarır!

7:3 Allahtan size indirilene uyun, O’ndan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz!

2:170 Onlara, “Allahın indirdiğine uyun” dendiğinde: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!

“Kuran’ın tek başına dinin kaynağı olamayacağı” veya “anlaşılamayacağı” gibi fikirler yüzyıllar önce inkârcıların uyduruğu şeylerdir.

41:26  İnkar edenler, “Kazanmanız için, bu Kuran’ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin” dediler. 

47:24  Neden Kuran’ı araştırıp incelemezler? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

Bu fikirlere uyanlar ve “Kuran tek başına yetmez…” diyenler kaybolmuştur!

17:46 …Allah yalnızca Kuran’da andığın zaman nefretle geriye dönerler.

Kuran her şeyi açıklayan, en iyi yola ulaştıran kitaptır; sözlerin en güzelidir. Okumak, anlamak ve uygulamak bazı insanların değil, tüm insanlığın görevidir.

6:38 …Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık

17:9  Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler. 

22:24  Onlar sözün güzeline iletilmişlerdir

21:10 Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

81:27-28  Bu, tüm halklara bir mesajdır. Sizden doğru davranmak isteyenler için

MEZHEP-HADİS-SÜNNET ÖĞRETİLERİ 

MEZHEP

Mezhep” kelimesi “gidiş/yol/rota” anlamlarına gelir. Toplumlar gelenekleri ile dini iç içe geçirmiş, çelişkili rivayetleri, sözde alimleri kaynak olarak göstermiş; ekleme ve çıkarmalarla dinlerini parçalamışlardır. Tanrı’nın mesajından kopanlar, kendi uygulamalarını üstün görmüş ve insanlara dayatmak istemişlerdir.

30:32  Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldularHer mezhep kendine ait olanlarla sevinip övünmektedir.

Ancak  Allah mezheplere ayrılmayı kınar ve Kuran’a sarılarak O’na teslim olunmasını ister. 

3:103  Hep birlikte Allahın ipine sımsıkı sarılarak, Allahın himayesine sığının. Birbirinize düşmeyin, bölük bölük olmayın, parçalanmayın.

3:105  Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.

6:159  Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var yasenin onlarla hiç bir ilişiğin yoktur. Onların işi Tanrı’ya kalmıştır. Tanrı onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.

41:33  Allaha çağırıp, hayra ve barışa yönelik iş yapan ve; “Ben, müslümanlardanım/teslim olanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

SÜNNET

Sünnet” kelimesi, Kuran’da “yasa/sistem/yol” anlamlarına gelir (8:38, 15:13, 17:77, 18:55, 33:38, 33:62, 35:43, 40:85, 48:23). Peygamber, Tanrı’nın sünnetini/yasasını uygulayan ve onu aktaran birisidir. Yani peygamberin sünneti diye bir şey yoktur; Tanrı’nın sünneti vardır.

33:38 …Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan Allahın sünnetidir

35:43 …Allahın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; Allahın sünnetinde bir sapma göremezsin. 

40:85 …Bu, daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan Allahın sünnetidir

48:23  Öteden beri uygulanan Allahın sünneti budur. Allahın sünnetinde bir değişme bulamazsın.

Muhammed peygamber, Kuran’dan önce din-kitap-iman-yol nedir bilmeyen birisidir. Nasıl yaşaması gerektiğini (Allahın sünnetini) Kuran ile öğrenmiş, insanlara da Kuran’ı tebliğ etmiştir.

42:52  Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık

93:7  Seni yolunu şaşırmış olarak bulup doğruya iletmedik mi?

6:50 …Yalnız bana vahyedilene uyarım ben.

21:45  Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum de…

22:49  De ki: “Ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

29:50 …De ki: “Mucizeler Allahın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

 

RESULE İTAAT NEDİR.

Resul Elçi demektir

50:45  Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver. 

3:79  Allahın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiçbir insan‘Allahtan sonra bana da hizmet ediniz’ diye halkı kendisine çağırmaz. Aksine, “Öğrenip öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Allaha adayan kullar olun” der. 

6:19 …Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi.

Ayrıca Kuran, elçiye itaat edilmesini söyler (3:32, 4:64, 5:92, 24:54, 64:12) ancak; bu ayetler “peygamberler hüküm koyardı!” diye çarpıtılmaktadır. Kuran’da “peygambere itaat” değil, “elçiye itaat” kavramı vardır. Elçiye itaat etmek; iletilen mesaja (Allahın yasasına) uymaktır. 

24:54  De ki: “Allaha ve elçiye itaat edin. Reddederseniz, o kendi görevinden sorumludur, siz de kendi görevinizden sorumlusunuz. Ona uyarsanız, doğruyu bulursunuz. Elçinin tek görevimesajı açıkça bildirmekten ibarettir.” 

64:12  Allaha itaat edin, elçiye de itaat edin. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir.

*Not: “Allah ve elçisine itaat edin” cümlesinden, elçinin Allahtan bağımsız hüküm koyabileceğini anlamını çıkaranlar, 9:1(Tevbe suresi 1 ayet) ayetini incelesin ve düşünsün: “9. sureyi, Allah ile Muhammed ortaklaşa mı hazırladı; yoksa yalnızca Allahmı”

2-sure 178-179 da faiz yiyenler Allah ve Resulune savaş açmıştır der.Allaha ayrı Resulune ayrı savaşı nasıl açtı

Enfal 41 ayetde ganimet mallar paylaştırılırken payın 1/5 i  Allah ve Resulunun der Allah ve Resulu ayrıysa Allahın payını kendisine nasıl verecez

Allah ve Resulu ayrı bir otorite ise bu şirket dini olur.Şöyle düşünün Türkiye büyükelçisi bazen Amerika vs ülke ile bazı anlaşmalar imzalar bu kendi adınamı hazırlar yoksa Ülkemizin otoritesinin ona verdiği yetkiylemi

9:1  Bu, Alllah ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur.

HADİS

Hadis“ kelimesi “söz” anlamına gelir. Hadisler, Muhammed peygamberin ölümünden 150-200 yıl sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Peygambere yaşarken de öldükten sonra da iftiralar atılmıştır.

6:112  İşte böyle, biz her peygambere insanlardan ve cinlerden sapkınları düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlarEfendin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla baş başa kalsınlar. 

“Tek örneğimiz Muhammed’dir. Kuran’ı o açıklamıştır. Hadisler olmasaydı ibadetlerin nasıl yapılacağı bilinemezdi.” gibi tezler yersizdir. Çünkü, bizim için tek örnek Muhammed peygamber değildir (33:21, 60:4-6). Ayrıca İslam ibadetlerini bildiren ilk kişi Muhammed değil, İbrahim peygamberdir (2:132, 21:73, 22:26-27) ve ondan sonra gelenler de bu ibadetleri yerine getirmişlerdir (3:43, 20:14, 19:31, 19:55, 2:183). Muhammed peygamber de İbrahim peygamberin yoluna Kuran ile ulaşmıştır.

6:161  De ki: “Allah, beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: tek tanrılı olan İbrahim’in mükemmel dinine… O, ortak koşanlardan olmadı.”

16:123  Nitekim, İbrahim’in dinini tek tanrılı olarak izlemen için sana vahyettik; o asla müşriklerden değildi. 

Kimileri de bazı ayetleri göstererek, Kuran’ı açıklayanın Muhammed peygamber olduğunu iddia ederler. Örneğin 16:44 ayeti, “indirileni açıklayasın” der.

16:44  Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın/bildiresin ve onlar da düşünsünler. 

“Açıklayasın” diye çevrilen kelimenin orjinali “tubeyyine” dir. Türkçede “açıklama/bildirme/beyan etme anlamına gelir. Yani; kitabın/mesajın/haberin aktarıldığı peygamber, kendisine aktarılanı gizlemez ve eksiksiz olarak halkla bildirir.

16:64  Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine açıklayasın/bildiresin… 

3:187  Allah kendilerine kitap verilenlerden, “Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz” diye söz almıştı. 

81:24  O, hiçbir haberi gizlemiyor.

Kuran zaten açıktır; her şeyi bilen Allah tarafından açıklanmıştır!

11:1  Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır

75:19  Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir.

Yani peygamber Kuran dışı söz/hadis yazdırmamıştır. Hatta birileri peygambere, “Kuran dışı bir şeyler de söyle.” dediğinde; bu fikir peygamberin aklına yatacak gibi olsa da Allah böyle bir şey yapmasını engellemiştir!

17:73-74  Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi. Seni sağlamlaştırmasaydıkonlara neredeyse bir parça meyledecektin

22:52  Senden önce, arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik… 

69:44-46  O bize bazı sözler yakıştırsa, biz onu kuvvetle yakalar, sonra ondan vahyi keserdik.

Hadisleri Kuran’ı örtmek isteyen ve onun anlaşılmayacağını iddia eden inkârcılar ortaya çıkarmışlardır.

41:26  İnkar edenler, “Kazanmanız için, bu Kuran’ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin” dediler. 

31:6  İnsanlardan öylesi vardır ki,Allah yolundan bilgisizce saptırmak için söz/hadis eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. 

Peygamber ve Allahı adına hadis uyduranlar dinin baş düşmanlarıdır. Onlar Allahın ayetleri dışındakileri hüküm saymış ve Tanrı’nın sözüne karşı gelmişlerdir.

45:6-7  Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allahın ayetleridir.Allahtan ve ayetlerinden sonra hangi hadisi/sözü onaylıyorlar? Vay haline her uydurukçu günahkarın!

3:78  Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitaba benzetmeye çalışır ve Allahı katından olmadığı halde, “Bu Allah katındandır” derler. Bile bile, Allah adına yalan söylerler. 

6:112  İşte böyle, biz her peygambere insanlardan ve cinlerden sapkınları düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. 

5:44 …Allahın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır

5:45 …Allahın indirdiği ile hüküm vermeyenler zalimdir

16:56 …Allaha andolsun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız

Peygamberleri Allahınn hükmüne ortak edenler -ortak koştuklarını inkâr etseler de- şirk işlerler ve bu affedilmeyecek en büyük günahtır.

39:65  Sana ve senden öncekilere şöyle vahiy edilmiştir: “Ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun.” 

6:22-23  Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?” Onların tek savunması şu olacak: “Rabbime an­dolsun ki biz ortak koşmadık.

Kuran dışı kaynakları hüküm sayanlar, Kuran’ın mesajını inkâr ederek kaybolmuşlardır. Bu kişiler –özellikle de şefaat bekleyenler- asıl kaybedenlerdir…

7:3  Rabbanizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz! 

32:4  Sizin için O’ndan ayrı bir veli ve şefaatçi yoktur. Öğütten anlamaz mısınız? 

18:102-104 İnkarcılar, benim dışımda kullarımı veliler edinerek kurtulacaklarını mı sandılar? O inkârcıların konağı olarak cehennemi belirledik. De ki: “İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi? Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır.” 

Ayrıca Allah, Muhammed peygamberin sözünü Kuran olarak tanımlar ve “Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz?“ diye de sorar…

81:19  Bu, onurlu bir elçinin sözüdür.

81:20  Güçlüdür; Yönetimin Sahibi katından yetkilidir.

81:21  Kendisine uyulmalı ve güvenilmeli.

81:22  Arkadaşınız deli değildir.

81:23  Onu apaçık bir ufukta görmüştür.

81:24  O, hiçbir haberi gizlemiyor.

81:25  O, kovulan sapkının sözü olamaz.

81:26  Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

81:27  Bu, tüm halklara bir mesajdır.

81:28  Sizden doğru davranmak isteyenler için…

 

Hadisler dinin kaynağı olamaz çünkü örnek verilen birçok ayetten net bir şekilde görüldüğü gibi dinin tek kaynağı vardır o da Kur’an’dır. … Allah’ın dinine uymak isteyen Allah’ın belirlediği ile yetinmelidir. Allah’ın belirlediğinin dışında kalan şeyler Allah’ın dininden değildir.

Dünya balığının üzerindedir,Hz Musa azrailin gözünü çıkardı peygamberimiz 6 yaşında kızla evlendi,Peygamberimize 30 erkeğin cinsel gücü verildi deve idrarı şifadır gibi mantıksız ahlaksız kuranla hiç bağdaşmayan hadis adında iftiralar atmışlardır.

Hadis Uydurma Sebepleri

Tarih: 31 Ağustos 2018 HadisleriHadis

Hadis uydurmanın çeşitli sebepleri vardır. Bunları şöyle sıralayabi­liriz:

1- İSLAM İNANCINI BOZMAK VE DİNİ YIKMAK

Birtakım kimseler İslam dininin hızla yayılmasıyla, kendi dinlerinin tehlikeye girdiğini gördüler. Bunun üzerine İslam dininden ve müslümanlardan intikam almak istediler. Müslüman kılığına girip İslam inancına aykırı inançlar yaydılar. Bu mak­satla da hadis uydurma faaliyetlerine giriştiler.

2- MÜSLÜMANLAR ARASINDA ŞÖHRET KAZANMAK

Bunlar, umumiyetle, cami ve mescitlerde va’z eden bazı şöhret düşkünü kimselerdir. Halk üzerinde daha fazla tesir yaparak şöhret kazanmak için dikkat çekici hikâyeler uydurmuşlardır. Bu hikâyelerin daha tesirli olması için de onlara hadis süsü vermişlerdir.

3- ŞEHİR VEYA KASABALARIN ÖVÜLMESİ VEYA YERİLMESİ

Mevzu hadisler arasında, bazı şehirleri öven, bazı şehirleri de yeren hadislere çok rastlanır. Bunun başlıca sebebi, hadis uyduran yalancıların, şahsi menfaatleridir.Tütü sevaptır,çörekotu ölümden başka herşeye şifadır vs

4- IRK, CİNS VE KABİLELERİN ÖVÜLMESİ VEYA YERİLMESİ

Hazreti Peygam­ber, ırk ayırımına kesinlikle karşı çıkmış olmasına rağmen, bir takım hadis uyduranlar, kendi çıkarları için bu ayırımı yapmışlar ve uydurdukları hadislerle, mesela Arab’ın Acem’den yahut beyazın siyahtan üstün olduğunu isbat etmeye çalışmışlardır.

5- MEZHEB TAASSUBU

Çeşitli mezheblere mensub olan bazı yalancılar da, taraftar toplayabilmek için, kendi mezheblerini veya mezheb imamlarını medhetmişler, diğer mezhebleri ve imamlarını ise kötülemişlerdir.Yani mezhep görüşlerini doğru çıkarmak içn

6- YÖNETİCİLERE YAKLAŞMA ARZUSU

Bazı açıkgöz yalancılar da, halife veya emirlere yaklaşmak, onları hoşnut etmek ve böylece gözlerine girip onlardan hediyeler almak veya mevkiler kazanmak için onları mem­nun edecek hadisler uydurmuşlardır.

7- İYİLİĞE TEŞVİK VE KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRMA ARZUSU

İyi niyetlerine rağmen, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt edemeyecek kadar cahil olan kimseler, halkı, hayırlı iş yapmaya teşvik etmek ve onları günahlardan sakındırmak için hadis uydurmuşlardır.

Örneklerini verdiğimiz konulardan başka, aylar, günler, çeşitli yiyecekler ve diğer bir çok şey hakkında pek çok hadis uydurulmuştur. Mevzu hadislerin toplandığı kitaplarda bunların örneklerini görmek mümkün­dür.

Sonuç olarak amacı her ne olursa olsun tüm bu faaliyetler İslam toplumuna büyük zararlar vermiştir. Dini tahrif etmek, Müslümanları birbirine düşürüp aralarında fitne ve ayrılık çıkarmak bu zararların başında gelmektedir. Bunun neticesinde İslam alimleri hadis uydurma faaliyetlerine karşı çok büyük mücadele vermişlerdir. Hadis ilminin ve usûlünün ortaya çıkmasında bu hassasiyet önemli bir etken olmuştur.

 

KURAN’IN HÜKÜMLERİ DIŞINDAKİLER AKIL VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE BIRAKILMIŞTIR

Bir keresinde Allah Yahudilerin -Tevrat’a sahip oldukları halde- Muhammed peygambere danışmalarını şöyle eleştirilmiştir;

5:42-43 …Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, istersen yüz çevir. Onlardan yüz çevirdiğin taktirde sana hiçbir zarar veremezler. Hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Tanrı adaletli olanları sever. İçinde Allahın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken nasıl olur da ondan yüz çevirip senden bir hüküm vermeni isterler? Onlar aslında gerçeği onaylamıyor. 

62:5  Kendilerine Tevrat verilip de onun gereğini yerine getirmeyenlerin örneği, kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allahın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür.Allah zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.

Dolayısıyla Kuran’ı kabul edip, Kuran dışı hüküm arayan da “kitap taşıyan eşek” benzetmesine layıktır. Çünkü Allah bahsedilmeyen konuları Kuran ışığında değerlendirmeni istemiş ve seni özgür bırakmıştır.

5:101  Ey inananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran’ın ışığında sorarsanız size açık olurlar.Allah özellikle onlardan söz etmedi. Tanrı Bağışlayandır, Yumuşaktır. 

“Hangi elle yemek sevaptır?” , “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” , “Hangi ayakla tuvalete girilir?” , “Gece tırnak kesilir mi?” , “Hangi renk giymeli?” gibi dini hüküm taşımayan soruların cevapları elbette Kuran’da yoktur.

Zamanında Yahudiler de bu tür soruların cevapları için tıpkı “Hadis ve Sünnet” gibi “Mişna ve Gamara” adında kaynaklar oluşturmuşlardır. Bu kaynaklar; bu kaynakları oluşturanların, bunları uygulayanların ve belki de bu uygulamaları sorgulayanların inkârcı olmalarına sebep olmuştur.

5:102  Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkârcı oldular. 

Muhammed’den görüş/fetva isteyenlerin aldığı diğer bir cevap da bu konunun ince mesajıdır…

4:127  SANA kadınlar hakkında görüş/fetva soruyorlar. De ki: ”Allah bu kitap yoluyla kadınlar hakkında sizi aydınlatıyor… 

Çoğunluk hesabı ise şöyle Haklı olsalar dünyada en fazla din mensubu hristiyanlar nasıl Hz İsa Allahın oğlu deyip dinlerini bitirirler.1,5 milyar nüfuslu Hindistanda ineğe taparlarZAten  ENAM SURESİ 116

Şimdi, eğer yeryüzünde (yaşamakta) olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allahın yolundan saptırırlar: onlar ancak (başkalarının) zanlarına tabi olurlar ve kendileri hiçbir şey yapmayıp sadece tahmin yürütürler. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar.

ÖZETLE

Dinin biricik kaynağı Kuran’dır.

6:38 …Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık… 

17:9  Bu Kuran en iyi yola ulaştırır ve erdemli davranan müminleri büyük bir ödülle müjdeler.

21:10  Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

6:155  Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız. 

43:43  Sana vahiy edilene sarıl; çünkü sen doğru yoldasın. 

43:44  Şüphesiz ki bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.“

Kuran’ın öğretmeni de açıklayıcısı da Allahdır. Anlaşılamadığı taktirde, ilk olarak O’ndan yardım istenir.

55:1-2  Rahman, Kuran’ı öğretti

75:19  Sonra, onu açıklamak da bizim görevimizdir. 

11:1 …Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.”

20:114  Gerçek Yönetici olan Rabbin çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran hakkında aceleci olma ve “Rabbim bilgimi arttır” de.

“Ben, Kuran’a inanıyorum, Müslümanım/teslim olanım.” diyebilmek için bu kitabı okumalısın. Eğer okuyup, inanıyor ve içindeki mesaja göre yaşayacağını söylüyorsan; Kuran’a sımsıkı sarılmalısın. Çünkü geleneklerle oluşturulan uydurulmuş dinleri değil, indirilmiş dini yaşamalısın! Bu kararı verdiğinde çevrenden şöyle sözler duyabilirsin;

“Alimlerden çok mu biliyorsun?”

“Senin ilmin ne ki?”

“1400 senedir…..”

 “Kuran Müslümanı diye bir şey olamaz”

“Hadissiz, sünnetsiz din olmaz!”

“Şeyhi olmayanın, şeyhi şeytandır!”

“Ehli sünnete iftira ediyor!”

“Sünni/Şii/Alevi/… düşmanı bu!”

“Gizli Yahudi bu!”

Peygamber düşmanı!” 

Bu kişilere, Kuran’ın ayetleriyle cevap vermek yeterlidir. (Siz ve alimleriniz Allahtan daha iyimi biliyorsunuz)

68:35-41  Müslümanlara/teslim olanlara suçlular gibi mi davranalım? Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz?  Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz? Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden? Sor onlara, “Bunu kim garanti etmektedir?”

37:154-157  Size ne oldu, nasıl karar veriyorsunuz? Öğüt almaz mısınız? Yoksa apaçık bir delile mi sahipsiniz? Doğruysanız kitabınızı getirin.

6:148-149 …De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz. En güçlü delil Allahındır…” 

6:38 …Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık… 

10:104 De ki: “Ey halk, dinimden bir kuşku duyuyorsanız, bilesiniz ki, sizin Allahtan başka hizmet ettiğiniz kimselere hizmet etmem. Ben yalnızca, sizin canınızı alan Allaha hizmet ederim. Gerçeği onaylayanlardan olmakla emredildim.” 

39:11 De ki: “Dini yalnız Allaha has kılarak, O’na hizmet etmekle emredildim. 

12:108 De ki: “Benim yolum şudur: Açık bir delille Allaha çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de…Allah yücedir, ben ortak koşan birisi değilim.” 

Sorgulamayanlar veya sorgulamaktan korkanlar, hadislere, mezheplere, âlimlere, tarikatlara, cemaatlere, annesine, babasına veya geleneklerine göre yaşayanlar bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Ancak çoğunluğun yaptığı şey, onun doğru olduğu anlamına gelmez.

6:116  Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allahın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar. 

Kuran yerine rivayetleri takip edenler, Kuran dışı hüküm arayanlar, sakal uzatmayı, misvak kullanmayı din zannedenler; rezilliğe mahkûm edilmişlerdir. 

18:54  Andolsun ki, biz, bu Kuran’da insanlar için her türlü örneği verdikFakat insan tartışmaya çok düşkündür.“ 

10:100  Hiçbir kişi Allahın izni olmadan gerçeği onaylayamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkûm eder. 

Ve bu kişiler yargı gününde, yolunda olduklarını iddia ettikleri Muhammed peygamber tarafından şikâyet edileceklerdir. 

25:27-30  O gün zalim kimse elini ısırıp şöyle der: ”Keşke, elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım. “Vah bana, keşke falancayı arkadaş edinmeseydimBeni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. Gerçekten, sapkın insanı yarı yolda bırakır.” Elçi de “Rabbim, halkım Kuran’ı terk etti” der.   ALLAHA TAM İNANMAK LAFLA OLMUYOR.BAKIN TABLODA KURAN İÇİN NE DİYOR EKSİKSİZ,YETERLİ,HERŞEYİ AÇIKLAYICI,AYRINTILI VS.AMA BUNA RAĞMEN TOPLAMDAKİ ALGI KURAN ÖZETTİR KURANLA DİN YAŞANMAZ SÜNNET HADİS,FIKIH İCMA HOCALAR VS DERSENİZ KURANI TANIMAMIŞ OLURSUNUZ.ALLAH BİZE KOLAY BİR DİN GÖNDERMİŞ AMA TOPLUM DÜNYA KADAR İLAVELERLE ONU ZORLAŞTIRMIŞLAR VE RUHBAN SINIFI OLUŞTURMUŞLARDIR

 

Son olara Allah Enam 115 ve Maide 3 ayetlerinde DİNİN TAMAMLANDIĞINI BİLDİRMİŞTİR Tamamlanan bir şeye ilave olurmu Allahın sözü üstüne söz olurmu    MAİDE 3 AYET DİNİNİZİ TAMAMLADIM DİYOR BİLGİNİZE

Düşünün ihramlı iken avlanma (maide 95) hacda traş olma gibi (bakara 196) gibi konuları bile Allah kuranda açıklamıştır.Gerekli olsa idi kuran gibi birkaç cilt daha Rabbimiz gönderirdi.Din sadece Rabbimizden gelendir

kaynak http://www.allahvedin.com/sadecekuran/

 

Daha fazlasını öğrenebileceğiniz siteler Dinicevaplar.com, Kurandakidin.com sorgulayanmusluman.com 

 dininkaynağıolarak kuran yetermi yazıp googleda aratın Emre Dorman Mehmet okuyan Caner Taslaman Bayraktar bayraklı gibi birçok hoca sadece 5 dk kuranın tek kaynak olduğunu söyleyeceklerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu