Dini Bilgi

Cehennem Azabı ve Ateş Aynımı Farklı mı?

Lütfen kuranın dediği gibi düşüne düşüne okuyup anlamaya çalışalım. Cehennem bir ahiret kavramıdır ve bunun nasıl birşey olduğnu kurandan öğrenmek gerek.Furkan 66 ve daha 10 un üzerinde ayetde Cehennemin kötü bir mekan olduğu bir nevi hapis(isra8) olduğu anlatılır.

8.Bölüm

Lütfen kuranın dediği gibi düşüne düşüne okuyup anlamaya çalışalım. Cehennem bir ahiret kavramıdır ve bunun nasıl birşey olduğnu kurandan öğrenmek gerek.Furkan 66 ve daha 10 un üzerinde ayetde Cehennemin kötü bir mekan olduğu bir nevi hapis(isra8) olduğu anlatılır.

Yine A.imran 131 bakara 24 İnsan 4 Meariç 2 de Özetle kafirler için olduğu anlatır.İsra 97 de durum netleşmeye başlıyor Cehennemde birde ateş cezası varmış Ama kimin Aslen kafirler için ama kafir olmadığı halde bireysel 8-10 suçu işleyenler içinde var.Leyl 14-16 yı ve beyyine 6 yı tekrar hatırlarsak ateşe en azgın en şerli kimseler girecek Tevbe 68 cin 23 ve beyyine 6 ayet ve fatır 36 da durum dahada netleşiyor orada hem Cehennem hem ateş geçiyor ve “Cehennem ateşi” yani ateş suçu işleyenlere hem kötü mekanda kalma hem ateş cezası.İşte tam burada karış tırılmaya başlanmış ikisi adeta tek varlık olmuş.Kuran üstüne basa basa Cehennem için kötü bir mekan,Ateşin ise Kafirler için hazırlandığı ancak istisna kabul edebilecek 8-10 suç için (üstelik daha şefaat konusuna hiç girmedik) durumlarda ancak ateş cezasının verileceğini söylemesine rağmen durum ve algı yine değişmemiş.

Halbuki Cehennem kötü bir mekan Ateş ise tarifi imkansız acı ve ıstırap.İkiside kötü demeyin İkisini kıyaslamaya kalkarsak kıyas bile kabul etmez.Mesela 10 dakika o korkunç dehşetli ateştemi yanmak istersiniz Yoksa çok kötü hücrede 20 yılmı geçirmek istersiniz.Rabbim niye kafir için hazırlanmış demiş tabiki ilk olarak herkesin kurana uyması için.Ama uymaya çalışanlar içinde herkes üstüne alınmasın diye Enam 82 imanına şirk bulaştırmayanlar güvendedir gibi çokça müminlere has ayet indirmiştir.(buna benzer çokca ayeti yukarda yazmıştım)Allah aklımızı kullanmamızı ister.Müminlerin huzurlu olmasını ister.Tabi kurana değilde geleneğe inanıyorsan o korkuyu,endişeyi hakediyorsun demektir.Niye Rabbimiz 10 un üzerinde ayetde Cehennem için kötü bir mekan derde tek bir tanesinde onun içi ateşle doludur demez.

Niye Kafirler için hazırlanan ateşten sakının derde aynı şeyi Cehennem için söylemez çünkü insan zayıf yaratılmıştır (Nisa 28).Çok günah işlemeye müsaitdir.Nitekim peygamber ve sahabilerde günah işleyebilmişlerdir bunlar kuranla sabitdir.Kuranda inkarcılar,müşrikler ve çok azgın insanlar için Ateş azabı var şiddetli azap var derken onları lanetlerken Daha hafif suçlara cehennem,ondanda hafiflere sadece azap yazması tesadüfmüdür.Unutmayın kuranda tesadüf yoktur

9.Bölüm

Kuranda Ateşle anılan herşeyin tamamına yakını inkarcı,müşrik ve çok azgınlar için geçer.Lütfen ateş (Nar,seira,Leza,harik,sekar,cahim) gördüğünüz kelimelere ayetin birkaç önüne ve sonuna bakın anlayacaksınız.Bağımsız olarak kabul edersek Zulümle kul hakkı yeme,Riba yoluyla insanları soyma,insanların evine malına çökme gaybdan haber aldığını söyleyip insanları dolandırma vs gibi suçlar için ateş geçer Bunlarda zaten azgın guruba dahil edilir.Bunun dışında normal günahlar için(Tabi aşırıya gitmeden günaha iyice batmadan) ya Cehennem geçer yada sadece onun altındaki suçlar için azap geçer.Ama inkarcı grup için hem Cehennem geçer,
hem ateş geçer hemde Allahın laneti gazabı vardır.Aşağılaması vardır.Mesela onlar hayvan gibidirler der. Kahrolsun ateş halkı der.(mülk 11) Allah onlarla konuşmaz der.İnsanın en şerlileri der.Buna benzer çok sert ifadeler görürseniz o ateş suçluları içindir.Peki tersten düşünürsek yani Cehennemle ateşi geleneğin olduğu gibi aynı kabul edersek nasıl olur.

Buruç 10 ayeti görmezden geliriz(Hem cehennem hem ateş ayrı geçmiştir.Leyl 14-16 Beyyine 6 A.imran 131 bakara 24 ve daha çok sayıda Kuranın kafirler için hazırlanan ateşten sakının ayetini görmezden geliriz.Basit suçlularla kafirleri aynı kefeye koyarız.Yani komple azap kavramını,Allahın merhametini, Cehennemi, ateşi hiç bir zaman anlayamayız.Gelenekciler ve kurancılar Terazi ve kitabın solundan sağından verilmesinde ittifak yapmışlardır.Halbuki Terazisi hafif gelecekler ile kitabı soldan/arkadan alacakların yalnız inkarcı,müşrik ve azgınların olduğunu rahatlıkla görebilirler.(Bu konuda ayrı bir makale var kitap ve terazi ayetleri
yine www.iyibilgi.web.tr den Terazi ve kitap ayetleri bakabilirsiniz.)

Ama sağdan almaklada iş bitmiyor.İnşikak 8-10 ayetlerine göre sorgu devam ediyor.Fakat kolaydır der Rabbimiz.Yani önce düzgün bir iman varmı yokmu ona bakıyor.Bunu nedense kimse konuşmaz,açıklamaz.Dünya kadar günah işliyoruz.Rabbimiz hepsini affedip birini affetmezse o zaman bizde Ley l4-16 daki gibi azgın birimi olacağız Beyyine 6 daki gibi insanların en şerlisimi olacağız.Hani birçok ayetde ateş kafirler için hazırlanmıştı?bizdemi kafir olacağız. O sapkın gruplarla aynı sonumu paylayacağız bu konuda kurandan değil önyargılarından geleneğin etkisinden konuşuyorlar.Meariç 28 Kimse azaptan emin olamaz demiştir.Tabi onlara göre azap deyince yakılmak anlaşılıyor.Hani zerre kadar iyilik ve kötülük karşılık bulacaktı.İşte Rabbimiz düzgün bir iman ve kendine göre ameller sonucu eğerki ateş suçu işlememişse yada affedilmemişse o zaman Sıkıntılı bir şekilde mahşer yerinde hesabın öncesinde ve sonrasında psikolojk azapla bekleterek,yada gerekli görürse Cehennem zindanına atarak o azabı tamamlayacak.

Ayetleri tekrar hatırlarsak Hz.Yusufda zindana atılmış ve bu azaptan sayılmıştı,Bahçe sahiplerinin ekinlerinin heder olması onlar için azap sayılmıştı.İşlediğin suçun karşısında ateş yazmıyorsa sürgün edilmek azap sayılmıştı. Rabbim niye bizi ateşe atsın. Yine ayetleri hatırlarsak bazı ayetlerde Rabbim bizi ateşten koru diye dua etmemizi ister Niye Cehennem değil ?.Melekler takvalı kimseler için onları Ateşten koru diye dua eder niye Cehennem değil? sad 58-61 ayete bakarsak cehennemde azgın grubun birbirlerini suçlamalarında Cehennem azabını birbirleri için yeterli görmeyip ATEŞTEKİ azabını artır derler. Bütün bunlar normal bir kitapda geçse bile tesadüf değil kaldiki Kurandan bahsediyoruz.

10.bölüm

Bütün devletler gelişmişlik oranına göre suçu ve suçluları caydırmak için suçun büyüklüğüne göre ceza sistemi yapıp kanunlarına yazarlar.En büyük suçlar için en büyük cezayı yazarlar.Cinayet ve gasp en büyük cezayı gerektirir genelde. Bazı ülkeler idam der.Bu yüzden kişi bilirki bir cinayet işlediğinde cezası idamdır.O kişi hırsızlık yapsa, korsanlık yapsa yine cezası vardır.Ama cezası idam değildir daha düşüktür.Bu yüzden özellikle cezaevleri tıklım tıklım dolmasına rağmen İdam suçlarına az bulaşılır.Aklın yolu bir idamdan nasıl kurtulursun idamlık suç işlemeyerek. Bakara 24 ve Tahrim 6 ayetde Rabbimiz Ateşten sakının/korunun demiştir.Peki ateşten nasıl korunacağız.Tabiki en azından Ateş suçu işlemeyerek. Tabi diğer suçlarıda işleyelim anlamına kesinlikle gelmiyor.
Yani Ateş suçu işlemezsen yada işlediğin halde Rabbimiz af ederse işte o zaman Kafirler için hazırlanan ateşten korunursun.İşin bir önem sırası olmalı.A.imran 102 de Allahtan gerektiği kadar sakının derken,Nisa 28 de İnsanın zayıf,zaaflı olduğundan bahseter.Tegabun 16 da ise Gücünüz yettiği kadar sakının der.Demekki istiyorki siz bunu yapamayacaksınız bari gücünüz yettiği kadar sakının.

Bütün devletlerde gelişmişliğine göre iyi yada kötü eleştirilsede bir Ceza ve Adalet sistemi vardır.Bir ceza kanunu vardır.Derki hırsızlık yapanın cezası mesela 5 yıl hapisdir der.Adam öldürürsen 24 yıldır der.Ülkelere göre suçun kasdi vs.oluşuna göre bu suç müebbet olur,bazı ülkelerde idam olur.Ama İyi kötü bu suçun cezası Ceza kanunlarında yazar. Peki Bunu bir beşer Ceza sistemi oluşturup bir kitaba yazarda Alemlerin Rabbi yazmazmı?Elbette yazar.Zerre kadar iyilik ve kötülük karşılığını bulacak der.Nitekim Kuranda bazılarına AZAP der.Bazılarına Şiddetli AZAP der.Bazılarına CEHENNEM der.Bazılarına ise ATEŞ der.Ateş geçen yerler önce anlattığım gibi tamamına yakını inkarcı guruba aitdir. Onlara ayrıca yine lanet eder, Gazabım vardır der. Peki biz nasıl anladık,nasıl anlattılar.Bütün azap, Cehennem ve ateşi adeta birleştirip hamur yapıverdik.Kavramlar allak bullak oldu.Basit bir suçla çok azgınlar,kafirler için var dediği ATEŞ cezası Cehennemle aynı oluverdi.Dahada ileri gidilip azap kelimeliride Ateş gibi algılandı.Hatta ve hatta hiç bir şey yazmadığı(Namaz,oruç) gibi şeylerde ATEŞ oluverdi.

Unutmayın Allah bizi yazdıklarından sorumlu tutar yazmadıklarından değil.

İlk 7 bölümü sitemizden okumanızı tavsiye ederiz

Ayrıca terazi ve kitap ayetlerini okursanız  terazisi hafif gelecekler ile kitabı soldan alacakların inkarcı ve Ayetlere zulmedenler olduğunu göreceksiniz

https://www.iyibilgi.web.tr/kitap-ve-terazi-ayetleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu