Genel Bilgi

CEHENNEM VE ATEŞ AYNIMI FARKLIMI

CEHENNEM VE ATEŞ SON YAZILAR

Cehennem ve Ateş Aynımı 14.Bölüm

Genelde Rabbimizin merhameti ve bağışlayıcı yönü her zaman ön plandadır.Ama Ahkaf 31.ayet buna ‘değişik” bir iyi örnektir.Çünkü orada Rabbimiz Allahın kitaplarına uyanların GÜNAHLARINDAN BİR KISMINI bağışlayıp ELEM VERİCİ bir azaptan koruyacağını söylemiştir.Tabi bizim “gelenekselci toptancı” anlayışımız hemen bunu bütün günahların bağışlayacağı gibi ön yargıdan hareketle direk günahlarınızı diye yani tamamı diye çevirmişlerdir.Halbuki günahlar anlamına gelen arapça
żunûbikum önünde “min” edatı vardır.Min edatı bir kısmı anlamındadır.sizlerde araştırabilirsiniz.önündeki kelimeye den,dan ekide verir.Mesela paramdan harcadım desem hepsini harcadım anlamı çıkmaz bir kısmı çıkar.Hepsini harcasam paramı harcadım derim.Y.nuri öztürk,Süleyman Ateş gibi hocalar bunu görmüş ve günahlarınızdan bir kısmını şeklinde tercüme etmiştir.Zaten orada hemen bağışladı Cennete koyacak sizi falan demiyor.Genelde günahları bağışlanan grubun hemen sonraki ayetlerde Altlarından ırmaklar akan Cennet diye ayetler devam eder burda öyle birşey yok.Lütfen bunu biraz uzun düşünün kesinlikle anlarsınız.Yine Nahl 25 ayetde saptıranlar saptırdıklarının günahlarından “bir kısmını” yükleniyorlar ve aynı “min”edatı orda da var.  Bakara 271 de de aynı şekilde sadaka verenlerin günahlarından bir kısmının bağışlanmasından söz edilir ve yine “min” edatıyladır.Üstelik Ahzap 31 deki ayetin ilk muhatapları inancı doğru dürüst olmayan müşrik vs kimseler.Allah günahlarından bir kısmını bağışladığında ne oluyor bu insanlar 4/4 lükmü oluyorlar.Hayır makalenin tamamını okuyanlar çok iyi bilirlerki Allah insanların imanlarını ölçüyor.İnancı tamsa bunlar kitabı sağdan alıp sorgusu devam ediyor (inşikak8)
Bu konuda Kitap ve terazi ayetleri diye ayrı bir makale var onları incelemenizi öneririz.Kitabı soldan alacaklar Yalnızcı inkarcı ve kurandan yüz çevirenlerdir.Yine yukarda gördük Ateş vb azapların tamamı aynı kişileredir.Peki bunların bireysel günahları ne olacak.Hiçmi başka bir günah işlemediler.Zerre kadar iyilik ve kötülük karşılığını bulacaktır.Kalan günahları Allah affedebilir.Sorgu alanında endişe ve korku ile bekletebilir yada Cehennem denen hapse atabilir.
Ama Allah Cenneti sadece inkarcı gruba haram kılmıştır.(maide 72).Bakın günahkarlara demiyor,yada Cehennemliklere demiyor (buda bir Cehennem ve ateş farkı)
Yukardaki ayeti tekrar incelersek Elem verici ( acı verici) azap kelimesi fiziki azap anlamına gelmektedir.Elem kelimesini geçen bütün ayetleri tek tek incelediğimde istisna birkaç ayet hariç hep inkarcılara vereceği yani sonradan ayrıca ateş ve işkence (demir kırbaç,irin,kaynarsu) gibi bunları gördüm.Burda çıkarılması gereken çok dersler var.Yani bir şeyin elem olabilmesi için gerçekten fiziki bir acı vermesi gerekir.Öylede olmuş hep inkarcı grubu hedef alan Elim azap
gelmiştir.2.çıkaracağımız sonuç ise Ateş çok çok önemli olduğu üstelik bir girenin birdaha çıkmaması anlamına geldiği için Rabbimizde bu konunun üstüne çok çok düşmüştür.Kuranda çok fazla sayıda Ateş kelimesi vardır.Yukarda gördüğümüz şekilde değişik ayetlerde vahye uyun diyor,uymazsanız kafir olursunuz diyor,uymayanlara azap var diyor,uymayanlara elim ve şiddetli azap var diyor,sonra somutlaştırarak ATEŞ var diyor, Sonra ise iyice netleştirerek üstüne basa basa uymayanlara çeşitli ayetlerde
ALEVLİ,KIZGIN,KÖPÜRTÜLMÜŞ Ateş var diyor.Yani bir kişinin ateşte yanması hemde ebedi yanması için gereken tüm uyarılar fazlasıyla yapılıyor.Ayeti hatırlarsak LEYL 14-16 O ateşe en azgın kişiler girer demişti şimdi o ayetin kıymetini çok daha iyi anlayabiliyoruz.Furkan 65-70 arasını dikkatli okursanız orada müminlerinde işleyebileceği günahlardan bahseder ve ceza olarak CEHENNEM DER ATEŞ DEMEZ.Yine AZAP DER AMA ŞİDDETLİ VEYA ELİM DEMEZ.Bunlar tesadüf değil Ayet bunlar.Cehennem kötü bir mekan olmasına
karşın günahkar müminler için fiziki bir azap yoktur
Azap deyince hemen direk ateş geliyor.Ama azap mahrumiyet ve ceza gibi anlamlara da gelir.Nitekim öncede yazdım.Kalem suresi 33 ayet ve öncesi dünyada iken bahçenin afete uğraması bir azap olarak tanıtılmıştır.Haşr 3 de sürgün bir azap kabul edilmiştir.Yine yusuf 25-32 ayeti okursanız yusuf için ya zindan yada “elem” verici bir azap denmiş sonunda Rabbimizin desteğiyle zindan bir azap olmuş ve zindana atılmıştır.Zindan dışı elem verici azap ise bildiğimiz fiziki işkence idi.
Tamda ayetler nasıl örtüşüyor Cehennemede kötü bir mekan demişti birçok ayetde.Yani komple oranın mekanın adıdır Ateşli olan yerleride vardır Rabbimiz kimin ateşe atılacağını tek tek yazmıştır.Çünkü çok çok önemli bir konudur

Cehennem ve Ateş Aynımı 15.bölüm ( Bu sefer Azabın en dibine kadar araştırıyoruz)

Lütfen özellikle bu bölümü dikkatle okuyunuz.Cehennemde ve Ateşde azap göreceklerin nasıl çok ayrıntılı bir şekilde açıklandığına şahit olacaksınız.Aşağıdaki ayetlerde muhatabın tamamına yakını inkarcı gruptur.Bu ayetler günahkar müminler için geçmez.Sadece bu bölümü inceleyen bile Cehennem ve Ateş farkını çok iyi anlar
Allah bir konu çok çok önemliyse o da o da o konuyu çok çok önemli bir şekilde açar ve açıklar.Tabi özellikle Ateş azabı konusunu çok fazla açmış.Önce kafirlere Azap demiş.Azap ceza,mahrumiyet hepsini içerir.Ateşde yanacaklar korkunç,dehşetli en büyük azabı görecekleri için sonra çok çeşitli ayetlerde AZİM azap demiş (3/105,176 ve çok sayıda ayet) (bu arada gerçekten Cehennem ve ateş zikredilmedende büyük azap,elim azap,şiddetli azap gibi çok fazla ayet var yer kaplamasından dolayı az örnek veriyorum lütfen
sizlerde araştırın.ben azap geçen cehennem geçen,ateş geçen hepsini tek tek düşünerek okuyarak bunları yazıyorum.Ali imran 177,Bakara 10 ve birçok ayetde ELİM AZAP demiş yani acıklı,can yakan şeklinde birçok ayetde geçer.Burası çok önemlidir.çünkü muhatap çeşitli işkenceler ve ateşe maruz kalacak.Mesela 36/18 ayetde taşlama vb olay Elim azap olarak adlandırılmıştır. Ali imran 178 Bakara 90 ve pekçok ayetde ise MUHİN yani Alçaltıcı bir azap vardır der.Hud 39,Tevbe 68 gibi ayetlerde ise MUKİM azap der yani
sürekli azap,kalıcı azap anlamındadır.Bu ayetler Cehennemden/Ateşten çıkış olup olmadığınında büyük delili.Yine 11/39 ayetde YUHZİHİ azap yani rezil edici.27/5 de ise SUUL azap yani kötü azap. Fatır 7,Talak 10 ve pek çok ayetde ŞEDİD yani şiddetli,çetin azap.Bakın bunlar hep aynı grup yani inkarcılar.42/16 vb de Allahın gazabı vardır der.41/50 vb de GALİZ yani yoğun kaba azap var der.22/9,22 vb ayetlerde HARİK azap yani yakıcı,kavurucu azap der.Yani olay öyle ilerliyorki bu azap çeşitlerini çok değişik şekillerde
açıkladıktan sonra Cehennem diyor,Ateşli Cehennem diyor en son Ateş diyor.İşin altyapısını hazırlıyor.Çeşit çeşit açıklıyor.Bak o kadar ayetin üstüne 67/6 vb çok ayetde inkarcılara CEHENNEM AZABI vardır diyor.22/72 vb.Çok sayıda ayetde inkarcılara ateş diyor.(Cehennem azabını çektikten sonra bu sefer ateşe girecekler).Baştan verdiğimiz gibi Leyl 14/16 da ateşe ancak inkarcı vb.azgın gruplar girer.Ne diyordu bazı ayetlerde Rabbimiz size nice örnekler verdim der.Yani durup dururken keyfi bir şekilde hop ateşe atıp
milleti yakmıyor.Ne ceza verecekse çok değişik örnekleriyle açıklıyor.Bu ayetler azap ayetlerinin başlangıcı sonra git gide somutlaşıyor.Ama müminlerin işlediği/işleyebileceği özellikle Furkan/65-69 arası ayetlerde ise hapis gibi tarif ettiği Cehennemden bahseder.Azap kelimesinde ise sadece azabı katlanır ve horlanmış bir şekilde kalakalır diyor Bakın inkarcılarınki gibi şiddetli azap demiyor,elim azap demiyor,kalıcı azap demiyor,kötü azap demiyor Şiddetli azap demiyor.Ne diyor kötü mekan Cehennem veya
Horlanmış olarak orada veya sorgu yerinde kalakalmak.Tabi bu günahlardan değişik şekilde bazı ayetlerde de bahseder.Mesela Cinayet için Nisa 93 de ebedi Cehennemdir der. Allahın gazabı ve laneti vardır der.Yinede Ateş demez.Allahın yanında başka birine dua eden kimse ise şirke girmişmidir yada girmemişmidir.
o konuya şimdilik girmek istemiyorum.Allahın yanında başka birinden yardım dilenen zaten kuranı tek kaynak olarak kabul etmiyordur ve onların cezası çok daha farklı olmalıdır.Beşer insanoğlu bile ülkesine,topluluğuna göre ceza sistemi oluştururken iyi kötü 1 yıl hapis der,10 yıl hapis der,müebbet der,ağırlaştırılmış müebbet der olmadı idam der hatta ceza ağırlaştıkça konu daha detaylandırılır Mesela müebbetin yanında birde ağırlaştırılmış müebbet vardır.İdamın nasıl infaz olacağı mahkeme kararında vardır.Zehirli iğne,asma vs gibi.
Yukarda gördük Rabbimizde kılı kırk yararak en mükemmel şekilde ceza sistemi oluşturmuş ama Geleneğe göre bu hiçmi hiç araştırmadan direk Cehennem demişler onuda kavramları altüst edip hepsini ateş kabul etmişler ve millet hangi suçtan nasıl yargılanıp ne kadar ceza alacağını öğrenemez duruma getirmişlerdir.Kuran apaçıktır.Cezalar önceden bellidir.Eksik ve yanlış bir terazi,kitabı soldan sağdan alma hesap günü anlayışıyla kimsede araştırma zahtemeni girmeden bu duruma geldik.(Halbuki Terazisi hafif gelecekler ile kitabı
soldan/arkadan alacakların yalnız inkarcı,müşrik ve azgınların olduğunu rahatlıkla görebilirler.(Bu konuda ayrı bir makale var kitap ve terazi ayetleri yine www.iyibilgi.web.tr den Terazi ve kitap ayetleri bakabilirsiniz.) Bakınız tam bir iman nasıl önemli Eğer iman edip şükrederseniz Allah size neden azap etsin (Nisa 147) Birde şu ayete bakın.İnkarcıların yaptığı boşa gider onlar için terazi bile kurulmaz(kehf 105)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu