Genel Bilgi

CEHENNEM VE ATEŞ AYNIMI FARKLIMI

CEHENNEM AZABI ATEŞ AZABI YENİ BÖLÜMLER

Cehennem ve Ateş Aynımı 11.bölüm

Tevbe 63,68,81,109 cin 23 beyyine 6 ve fatır 36 ayetde Cehennem ateşi arka arkaya geçmiştir.Önce Nar sonra Cehennem kelimeleri geçtiği için Cehennem ateşi şeklinde okunmuş hafızalara kazınmıştır.Cehennemin zıttı olan Cennet kelimesinin tanıtımlarına baktığımızda ise tam tersi şeklindedir. Kehf 31 ayetde Önce Cennet sonra adn kelimesi ve cennetin içini anlattığı ırmaklar geçer.
diğer ayetleri incelemek isteyenler 26/85 38/50 19/61 9/72 18/107 13/23.38/50 35/33 40/8 61/12 98/8 Sizce bunlar tesadüfmü.Bunlara isim tamlaması olduğu için diyebiliriz,sıfat tamlaması olduğu için diyebiliriz.Ama Her ne dersek diyelim;Irmaklar akan Cennet diye okursak; öbür tarafıda “Cehennemi olan ateş” yada Cehennemide olan ateş diye okumamız lazım.Sonuçta Nari Cehennem Kafirleri
hedef almaktadır.Orda Cennetin tersine Nar kelimesinin yazılması Ateşe dikkat çekmek içindir.Yani orda özne Ateştir Zaten inkarcıların asıl cezası ateşdir. Halbuki Cennetde önemli olan cennetin kendisi diğerleri ise ayrıntıdır yani özne Cennetdir. İlk bakışta anlam açısından bir sıkıntı yok.Kafirler için hazırlanan ateşten sakının diye sadece içinde “Ateş” geçen ayetler var. O Ateşe ancak çok azgınlar girer diyen ayet var.
Zaten yukardada açıklamıştım.Ateş kelimesi geçen ayetlerin öncesine ve sonrasına bazende direk aynı ayetin kendisine bile baktığımızda tamamına yakını inkarcılar ve yüz çevirenler olduğunu görebiliriz.İşte bu noktada Cehennemi olan Ateş şeklinde doğru çeviri yapılırsa Cehennem ve Ateş farkı çok bariz şekilde ortaya çıkabilir.Kafirlerin asıl cezası ateştir.Onlar için hem Cehennem hemde ateş cezasının olması ve geleneğin bu ikisini aynı zannetmesi sonucu nesilden nesile bu şekilde aktarılagelmiştir.Zaten bu kadar ayrıntıya bile gerek yoktur.
Bu ikisi aynıysa hemen 11.bölümün altındaki Cehennem ateşini şu şekilde çevirirsek sorun ortadan kalkar.onlara Cehennem Cehennemi vardır olmadı.Onlara Ateş Ateşi var bakın bu da olmadı.Kuranı inceleyin aynı anlama gelen kelime hiç yanyana gelmişmi. Dikkat çeken bir konuda Kuranın insanları Ateş ehli ve Cennet ehli diye ikiye ayırmasıdır.Neden Ateş ehli demiştirde Cehennem ehli dememiştir.Çünkü Cehenneme günahkar müminlerde girecek.Allah ikisini bir tutmayacağını bir çok ayetde belirtmiştir.müminleri üstün tutması illada herşeyi bağışlayıp hemen cennete koyacak anlamına gelmiyor.Çünkü herşeyin hesabı verilecek.Mesela Kafirlere Ateş derken
Müminlere cehennem demeside büyük bir nimetdir.Eninde sonunda o cennete gidecektir.Nitekim Şura 7.ayet bunu gösterir.Birkısmınız cennetde bir kısmınız ateştedir der.Bunu Çelişki gibi görmeyin bu en son olacak birşeydir.Nitekim inkarcılar bile direk ateşe değil Cehenneme giriyor.Cehennem/ateşden Çıkış varmı yokmu konusuda yılardır tartışılır hala bir ittifak yapılmaz.Çünkü Cehennem ve ateş farkı bilinmemektedir.Çokça ayetde Cehennem/Ateşden çıkış olmayacağı varken Nebe 23 de kafirlerin orada uzun süre yada çağlar boyu kalacağı vardır.Niye ebedi değilde uzun süre çünkü oradan çıkıp daha kötü olan esas cezası olan
Ateşe gireceklerdir.İşte Cehennemle ateş farkını bilmeden çıkış olup olmadığıda tam bilinemez.Nebe 23 ü okumuşken Lütfen 24.ayetide okuyun orada serinlik yoktur der.Ateş olsa zaten serinlik olmaz cayır cayır yanıyor Cehennem kötü bir mekan diye zaten onun üzerinde ayet var.Ateş ise yakıcı kavurucu tarifi imkansız acılarla dolu bir yerdir.Benzer bir ayet vakıa suresindede vardı.
Ateş halkı diye geçen Ayetleri yukarıda yazmıştım.Vakti olan tekrar incelesin ayetleri incelersek tamamının istisnasız inkacılar ve yüz çevirenler olduğu görülecektir.Zaten kitabı soldan alanların aynı inkarcılar olduğunu görmüştük.Yine Leyl 14-16 ile Beyyine 6 da genel olarak vardı o ateşe en azgınlardan başka kimse girmez diye.Bakın ayetler nasıl örtüşüyor.

Cehennem ve Ateş Aynımı 12.Bölüm

Yukardada bahsettik Ateş ehli ve Cennet ehli vardır.Malesef Açık açık Ateş ehli yazdığı(Ashabul nar) halde Cehennem ehli diye çevirirler.Cehennem kötü mekanın adı olduğu gibi korkununda adıdır.O yüzden yukarda gördük çokça Ateş azabından koru diye ayet varken tek bir yerde Cehennem azabından koru diye ayet vardır.Bu yazacağım konu biraz müteşabih ama aklıma geldiği için yazmak zorundayım.Ateş ehline yukardada gördük Ateşe sevk ayetleri vardır.
Ateş suçlulurına baktığımızda İnkarcı ve yüzçevirenlerin yanında mesela zulumle kul hakkı yiyenler,Hayasızlığın yayılmasını isteyenler,Yetim ve zavallı hakkı yiyenler gibi gruplarda vardır.Bunları yapanların arasında mümin varmıdır elbette vardır.Eğerki rabbim bağışlamazsa onlarda ateşe gireceklerdir.Tabi o kadar büyük günahı işleyen biri gerçekten doğru yolu bulmuş olabilirmi burası gerçekten şüpheli burada yorum yapmak gerçekten doğru olmaz.Ama
Ayetleri incelerken gözüme takıldı.İnkarcı grup Ateşe girdiğinde Duhan 47 ve Saffat 55 de ateşin ta ortasına girdiğini görüyoruz.Biliyoruzki azapda derece derece.mesela münafıklar ateşin en altında en kötü yerindedir.Yani demem o ki gerçekten mümin olup nefsinin etkisi ile ateş suçu işleyenler eğerki bağışlanmazsa Cehenneme girecek ,hapis yatacak,ateşin korkusunu çekecek ateşede günahı oranında girecek diyebilirmiyiz.Durum onu gösteriyor ama
en doğrusunu Allah bilir.Ateş ehline normal Cehennem ve ateşin yanında Allahın birde gazabı vardır.Lanetlemesi vardır. yukarda çokça gördük.Birde Duhan 56 ayetde Allah müminleri ateş azabından korumuştur der.A.imran 185 de Allah kimi Ateşin elinden çekip kurtarıp cennete korsa o kurtulmuştur der.Bunlarda 4/4 lük günahsız mümin değildir.Çünkü direk Cenneti haketmiş ise Rabbim ne diye korudum desin o zaten haketmişti.Ayrıca günahkar hiç kimse yoktur.Bunlarıda bu şekilde değerlendirmek gerekir.
Rabbimizin çok bağışlayıcı ve esirgeyen,merhametli olduğunu zaten biliyoruz.Ama biz sanırım ayetleri yeterince incelemiyoruz.Rabbimiz günahları bağışlar eyvallah ama birde Merhametli davranıp cezaları hafifletebilir.Bunlar kuranda var bu ayetler boşuna inmedi.Defalarca müminlerle inkarcıları bir tutmayacağını bildiren Rabbimiz 2/86,162 3/88, 16/85,35/36,40/49 gibi ayetlerde tamamı inkarcı olan kişilere türkçe hafifletme anlamına gelen “yuhaffefu” kelimesini kullanmış yani onların azabını hafifletmeyeceğini bildirmiştir.Demekki müminlerden dilediğini indirecek.Zaten 4/28 de yükünüzü hafifletmek istiyorum diyor. 2/178 de ise katil olan kişi için önce kısas vardır diyor sonra ise yükünüzü hafiflettim diyerek diyetlede kurtulabilirsiniz diyor.Yani ölüm cezasından para yada mal verme cezasına düşüyor.

Ateş Ehlinin göreceği Cehennem Azabı ile Günahkar Müminlerin göreceği Cehennem Azabı Aynımı 13.bölüm

Bu da aynı değildir.Hicr 43 de Cehennemin 7 kapısından söz edilir.Kuranda geçen ateş çeşitleri şunlardır.Nar,seira,Leza,sekar,cahim,haviye,hutame ve harik dediğimiz yangın anlamına gelen kelime vardır.Nar halen arapçada kullanılan en yaygın kelime ve bildiğimiz ateştir.Yani diğer ateş çeşitlerini “Nar”ın özellikli halleri diyebiliriz.Nar ı bunların dışında tuttuğumuzda 7 tane ateş çeşidi kalıyor
Bunlardan gerçek ateş olmayan sadece haviyedir.Karia suresinde içi,gönlü yakan bir pişmanlık ateşidir der.Yine araf 9 müminun 105 te ise tartıları hafif gelenlerin pişmanlık ateşini anlatır.Henüz ateşe girmediği için fiziki değildir bunu burdan anlıyoruz.Buna göre müminler ateşsiz bölüm olan burdan girmeli.Tabi ayet müteşabih olduğu için biz sadece yorum yaparız
Ama yukarda gördüğümüz üzere Cehennemi tanıtan 10 un üzerinde ayetde orada arapça Bi’sel yada Sa’et geçer bunlarda kötü istenmeyen bir şey anlamına gelir.Fakat bunlardan daha şiddetli daha berbat olanı vardır.Mesela Kaf 24-26 da inkarcı grubun Cehenneme sevkinde bu iki kelimenin dışında türkçe yede geçmiş olan Şedid şiddetli azaba atın der.Rabbimizin gazabını zaten ayetden anlayabilirsiniz atın kelimesi bile 2 kere geçmiş.Yukarda da gördük Rabbim müminlerle
kafirleri bir tutmayacağını onlarca ayete belirtmiş.Yani bu müminleri illa affeder sıfırlar anlamında olmamalı azabıda af edebilir,hafiletebilir 12.bölümde gördük.Birçok ayetde inkarcıların azabından hafifletme olmayacağını özellikle söylemiştir.Ateş dışındaki azaplara baktığımızda irin benzeri şeyler yeme,kaynar su dökülme,demir kırbaçlarla işkence vs.azapların hep inkarcılarla ilgili olduğunu rahatlıkla görebiliriz.Bunun için
“wwww.iyibilgi.web.tr dini konulardan Ateş azabı çekecekler başka azaplarda çekeceklermi bölümüne bakabilirsiniz Ayetleri ile verilmiştir.(hac 19,51 ibrahim 50 duhan 43-46 vs) Yine A.imran 151 de ise inkarcılara kalplerine korku salacağız der.Yani fiziki azabın yanında endişeleride müminlerle kıyaslanamayacak kadar çok olacaktır.Müminler için direk Cehenneme sevk ayeti yoktur.Ateşe sevk ayetide yoktur.Ama biliyoruzki müminlerde cehennem ve ateş suçu işleyebiliyor
Mesela cinayetin cezası ebedi cehennemdir.Üstelik Allahın gazabı ve laneti vardır der.onunda sevk ayeti yoktur.Bu konuda genel bir ayet vardır o da Furkan 65-69 orada direk müminlere seslenerek yapmaması gereken günahlardan bir kesit sunmuş.Buna dayanılarak Sorgu alanında bekletilme gerekirse cehenneme ve ateşe girme olacaktır.Hemen peşinden gelen ayetde ise tevbe edenlerin durumunu düzeltenlerin kötülüklerini iyiliğe çevireceğini anlatıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu