Dini Bilgi

Dikkat !Cehennem Azabı ve Ateş Aynımı farklımı

Çok farklıdır hayretle okuyacaksınız

CEHENNEM VE ATEŞ FARKLIMIDIR

Bu ikili aynı bilinir.Fakat bu kurana göre çok yakın ilişkili olmasına rağmen farklıdır.Bunları şöyle anlatmaya
çalışacağım Cehennem arapçadır arapçayı en azından yüzünden okuyabilenler Cehennem yazısını okurlar Ateş ise genelde “Nar” olarak geçer Ateş azabı en azılı suçlular için kullanılır.

1-Buruç 10 ayet İnanan insanlara işkence yapanlara Cehennem azabı vardır Aynı zamanda ateş (harlı ateş,yangın)azabı vardır. Bu ikisi aynı olsa ayrı ayrı niye geçsin Zaten o zaman ayet şu şekilde olurdu Cehennem azabı vardır ve Cehennem azabı vardır yada ateş azabı vardır ve ateş azabı vardır
2-Leyl 14-16 ve beyyine 6 ayetde Ateşe (Cehennem demiyor ateş diyor) En azgın kişilerden başkasının girmeyeceği var Leyl suresinde en azgın kişiler dediği eşka kelimesi Ala 9-12 ayetlerde zikirden kurandan yüz çevirenler için kullanılmış ve sonları ateş demiştir.Yani her günah için kesinlikle değil Kuran cezalardan bahsettiği gibi bu cezaları kimin çekeceğinide söyler açıktır. Enfal 14 Ali İmran 131 ve 181 Bakara 24 insan 4 gibi pek çok ayetde özetle Ateşin kafirler için hazırlandığı kafirlerin cezasının ateş olacağı var yani en azılı suçlular için ateş.

Leyl 14-16 da ateşe  eşka olandan başka kimse girmez   denilirken İsra 62-63 e baktığımızda Şeytana her uyan herkesin Cehenneme gireceği var Aslında bu kadarıda yeterli ama araştırmaya devam Meryem 68 İçinizden Cehennemin çevresine uğramayacak kimse yoktur(Ateşin değil) Bu Rabbinin kesin hükmüdür

Burda tüm insanlıktan bahsediyor mümin kafir demiyor suçlu suçsuz demiyor. Buna benzer başka bir ayete rastlayamadım. Olsa şunlar şunlar hariç diye bir ayet başka bir ayeti açıklardı. Bu ayetde arapça çevresi etrafı anlamına gelen “havle” kelimesi yine birçok diğer ayetde çevresi veya etrafı anlamında kullanılmıştır. Furkan 66 ibrahim 29,nisa 115 Aliimran 162 ve bazı ayetlerde Cehennemin kötü bir uğrak yeri olduğu var İsra 8 de ise hapis yeri olduğunu bildirir.İşte bu önemlidir.Biz bu dünyada hapse girene işkence edilecek,yakılacak,öldürülecek dermiyiz.Öldürülmesi için idam cezası alması gerekir.Ama bize nasıl anlattılar Cehennem=Ateş ayrıca ateşe girdinmide bir daha çıkamazsın tamam.Bakın beşer ülkeler bile kısa bir ömür için hapis cezasımı,ölüm cezasımı

onu açıklıyor.Rabbimizde açıklamış Cehennem demiş ATEŞ demiş.Cehennem cezası kötü mekanda kalma cezasıdır.Ateş ise yanma cezasıdır.İnkarcılara ikisi ayrı ayrı cezalar olarak bildirilmiş iken müminlere genelde birkaç suç hariç Cehennem ve altı cezalar bildirilmiştir. Bunları ilerde göreceğiz.

Lütfen Cehennem yazan kelimelere Cehennem ateş yazan kelimelere ateş diye düşünmeye devam edelim Meallere güvenmeyin aynı zannedip geleneğin etkisiyle cehennemi ateş ateşi cehennem diye çeviren birçok mealci var.Allah ne söylediğini çok iyi biliyor.

Cehennemi başka şekillerde tanıtmıştır Rabbimiz.Vakıa 43-44 de inkarcıların amel defteri sonrası ilk durağı olarak Cehennemi tanıtırken vakıa 43-44 de kapkara bir duman ve gölgededirler der.Bakın zaten Rabbimiz orayı kötü bir mekan olarak tanıttı.Ayrıca ateş demiyor ve ateşin gölgesi olmaz araştırabilirsiniz.Benzer ayet için Nebe 24 var serinlik yok der.Ateşte olsa zaten böyle bir şeyi kimse beklemez Cehennemi tanıtıyor ateşi değil.Ayrıca alevli ateşin dehşetini birçok yerde anlatmış dehşeti bir yana orası çok aydınlık olur.

Bakara 24 ve Tahrim 6 da yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının demiştir Cehennemden değil Bakara 80 ve A.imran24 de ehli kitap ateş bize sayılı günler dokunur demiş ve bu şiddetle eleştirilmiştir.burda anlatmak istediğim ateş bize sayılı günler dokunur (Cehennem değil) Ateş ve cehennemden kurtuluşu ayrı bölümde işleyeceğiz Mümin 7 ayetde Melekler iman edenler için Ateş azabından koru diye dua ederler Müddesir 31 de Ateşin bekçileri diye geçer Halbuki Cehennem bekçisi geçseydi bizim anlamamız kavramamız daha kolaydı Ateş Demekki ayrı bir bölüm ve özel bekçileri var. Tevbe 68 cin 23 ve beyyine 6 ayetlerde fatır 36 da Cehennem ateşi demiştir.Halbuki birçok ayetde sadece ateş demiştir. Bazı ayetlerde cehennem demiştir.ama bunlarda Cehennem ateşi yani hem cehennem hemde Cehennemin ateşli olan bölümü var.Ayrıca bu 4 ayet en azılı günahkarlar olan münafık müşrik ve inkarcılarla birlikte geçmektedir.

Şimdi şöyle düşünelim Cehennem ve ateş azabı aynı ise ayetler şöyle olurdu.Onlara Cehennem cehennemi vardır yada onlara Ateş ateşi vardır.Bu beşerin bile kullanmayacağı bir üsluptur. Kuran boşa hiç bir örnek vermez.Diyebilirsinizki ateşin dehşetini anlatmak için. Öyleyse onun bizim bildiğimiz manada daha dehşetlisi örnek verilir verilmiştirde.Nitekim ateşin dehşetini anlatmak için. Ateş köpürtülmüştür,öfkesinden çatlayacak gibidir gibi örnekler verilmiştir. Ateş azabı bile tabaka tabakadır.Nitekim nisa 145 de münafıkların
ateşin en alt tabakasında olacağını söyler Araf 38 de din konusunda aldatılanlar aldatanlar için ateş azabının artırılmasını ister (cehennem demiyor) Meryem 69 da Allaha en çok isyan edenleri ayıracağız diyor Yani azapta derece derece.

İbrahim 29-30 a bakarsak kişilernin önce Cehenneme sonra ateşe gireceği anlatılır.Aynı kişiler.Sad 56-64 arası bakarsak yine azgın grubun önce Cehenneme sonra ise Ateşe gireceğini anlatır.61 ayete dikkat. Rabbim
onların ATEŞTEKİ azabını artır yani Cehennemde de azap var ama fiziki değil onlar kendilerini aldatanların en ağır ceza yani ateş azabının katlanmasını istiyorlar Bakın 2 ayrı azap Cehennem ve ateş önce Ateşe giriyor(kafirler için hem cehennem hemde ateş azabı vardı ya) hemde daha ilerde ateşe girecek bakın o anda kişi cehennemde Azap denilince cehennemi ve çevresinide hafife almamak gerekiyor nitekim oranın sıkıntılı berbat bir yer olduğunu bildiren ayetler var.Kitabı sağından verilecek bile olsa cennete gidene kadar bir sürü süreçten geçecek onun tedirginliği pişmanlık vs.Zaten bu geçici bir durumdur Yani diriliş gününden o azabın bitene kadar olan süredir.Ondan sonra ise Cennet olması gerekir ama o günahlar için o süre belki 1000 yıl bile olabilir çünkü Rabbimiz anlatmış ama süre vermemiştir.

Özellikle çokça örneğini verdiğim ateş azabını gerektiren günahlarda muhataplara çok sert ifade kullanırken daha hafif günahlarda çokdaha yumuşak ifade kullanır.Mesela Maide 90 da kumar içki vs den kaçının der 91 ayetin bitiminde ise Artık vazgeçtiniz değilmi diye nasihat verici bir üslup kullanır.bunun örnekleri kuranda çokça var. Hala geleneğin etkisiyle Cehennemle ateşin aynı şey olduğunu düşünüyorsanız Buruç suresinin ilk 10 ayetini tekrar okuyun Cehennem azabı vardır ve ateş azabı vardır der arada türkçe ve anlamına gelen vav vardır aynı cümle içinde kullanılmıştır.Ayrıca Düşününki müminlere işkence ediyorlarki ancak o zaman Cehennemi ve ateşi hak ediyor.Üstelik aynı ayetin içinde Rabbimiz Tevbe edenleri muaf tutuyor.Yani özellikle ateş azabını Rabbimiz kolay kolay kimseyi yakmak istemiyor Kuranda cehennem azabı vardır ve ateş azabı vardır diye aynı ayetde geçen başka bir ayet yoktur.Hatta Azap kelimesi bile 2 kere geçmiştir.Yani Cehennem ve ateş azabı dememiş Cehennem azabı ve Ateş azabı şeklinde 2 kere geçmiştir.Rabbimiz özellikle bizim anlamamız için bu ayeti seçmiş olmalıdır
Cehennem ve ateşin farkını şunlardanda anlayabiliriz.Bir kişi kafir ve ebedi ateşte yanacak bu zaten en büyük ceza normalde öyle düşünülebilir.Fakat özellikle Buruç 10 ayetden biliyoruzi ikisin birden çekecek furkan 11-14 mülk 6-11 gibi bazı ayetlerde Ateşe girmeden ateş köpürtülmüştür,yaklaştırılmıştır gibi oranın dehşetini anlatır.Yani o Cehennem azabıdır çünkü henüz ateşe girmedi.Karia sureside pişmanlık ateşini anlatır

ATEŞ AZABINI GEREKTİREN GÜNAHLARDAN BAZILARI

Yukardada belirttik ateş azabı en ağır olanadır.Rabbimiz rahmeti gereği affedebilir,bildirdiğinden daha az azap yapabilir ama bildirdiğinden daha çok daha kötü yapmaz Nitekim o merhametlilerin en merhametlisidir(yusuf 92) Eğer iman eder ve şükrederseniz Allah niye size azap etsin (nisa 147) Kuran cezalardan bahsettiği gibi bu cezaları kimin çekeceğinide söyler açıktır.Meariç 2 Ali İmran 131 ve 181 Bakara 24 insan 4, gibi pek çok ayetde özetle Ateşin kafirler için hazırlandığı kafirlerin cezasının ateş olacağı var yani en azılı suçlular için ateş hükmü vardır

Secde 20 Fasıkların barınağı ateştir Fatır 36,Rad 35 inkarcılara ateş mümin 46-47 inkarcılara ateş Nisa 10 Yetim ve zavallı hakkı yiyenlere ateş Nur 19 namuslu kadınlara iftira eden edepsizliğin yayılmasını arzu edenlere ELİM AZAP Tevbe 34-35 mal biriktirenlere biriktirdikleri sırtında dağlanacaktır diyor bu daha çok din adamlarının haksız kazançlarından bahsediyor ayetin öncesi ve sonrası Nisa 29-30 zulmederek aşırıya giderek kul hakkı yiyenlere ateş(nisa 93 te adam öldürenlere ebedi/sürekli cehennem azabı der Allahın laneti var büyük bir azap var der ama Ateş demez ama bu zulüm ve düşmanlıkla işlenirse ateşdir der) Haşr 3 Zulumle sürgüne gönderen evini barkını elinden alanlara ateş casiye 35 ayetleri alaya alanlara ateş Nahl 62 Allaha çocuk isnadında bulunan müşriklere ateş Enam 128 Cinlerle işbirliği yapanlara ateş

Zümer 15-16 müşriklere ateş Yine yeri gelmişken değinmek gerekir müşrikler geçmişte yaşamış ufak bir kavim değildir.Din adına kurandan başka her şey şirke kapı açar bu uzun bir makale konusudur. kuranda ateş anlamına gelen ‘nar’ dan ayrı birkaç ateş çeşidi daha vardır

Meariç 15-18 Haktan yüz çevirenlere mal yığanlara Leza ateşi çağırır diyor.Yani direk ateş demiyorda ateşe davetiye çıkartıyor.Burada şunu belirtmek gerekirki Kuran dinde tek kaynaktır
bu çok uzun bir konu olduğu için ayrı bir makale konusu ama kısaca değinmek gerekirse Hak Yalnızca Rabbinden gelendir,Kuranın yeterli olduğu (ankebut 51) eksiksiz olduğu(enam ) 38
herşey için bir açıklama olduğu (Nahl 89) Dinin kuranla tamamlandığı(maide 3 enam 114-115) Hükmün yalnız Allahın olduğu (yusuf 40 Bakara 207 ve bir çok ayet)bir durumda kurandan başka
kaynak arayan herkes bu ayetin muhatabıdır diye düşünüyorum
Tekasür 6 ayet Ateşin cahim sıfatını anlatırçokluk arayışı ve mal hırsının bizi oyaladığını ‘cahim’i göreceğimizi söyler
Müzzemil 11 Ayetleri yalanlayan zengin şımarık zenginlere cahim
Saffat 68 kuranı değilde atalar dinini sürdürenlere cahim ateşi
Kuranda cahim geçen tüm ayetler açık kuran kaynağından kontrol edilmiş ( 2/119 9/113 22/51 26/91 37/23,55,64,68,97 vs birçok ayetde ) hep inkarcılar azgın suçlular için kullanılmıştır
İbrahim 45-50 Zulumle evden çıkaranlara cahim ateşi hz ibrahimin yakılmak istenen ateşde cahim olarak geçer yani bildiğimiz ateş Hümeze 4 ayet ve öncesi insanlarla alay edenlere hutame ateşi diyor.Hümeze çer çöp anlamındadır zümer 21 vaka 65 hadid 20 de bu şekilde kullanılmıştır.Yani Sen kimsinki kibirleniyo
sun insanlarla alay ediyorsun sende yaşlanıp ölüp gidecen malının kendisini sürekli yaşatacağını sanıyor Ancak bu gönül yakan birşey olduğu için buda pişmanlık ateşi olmalı yani fiziki değil
çünkü kalp gönül dedikleri kelime diğer bazı ayetlerdede gönül olarak kullanılmıştır.Her tarafı yanan bir adamın sadece fiziki kalbinin anlatılması düşünülemez  Alevli ateş anlamına gelen seira ise 4/10,55 17/97 22/4 33/64 gibi pekçok ayetde özetle hep inkarcılar vs gibi azılı suçlular için kullanılmıştır Mülk 5 ayet bu ayetde benim anladığım yıldızlardan gelecekten haber almaya çalışan aldığını iddia edenlere ateş falcı kahin medyum vs devamında Rabbimiz bunu kendisine eş koşmak olarak tanımlıyor.
Müddesir 42 de ise Cehennemin Sekar ateşi var bunlar hem salat etmiyor(Salat sadece namaz değil zekat,yardımlaşma destek vs.anlamına gelir)hem ahireti hiçe sayıp ceza gününü
inkar ediyor ayrıca bu genel insanı içten içe yakan bir ateş olabilir çünkü görevlilerle bu insan konuşuyor yani sanki ateşe girmemiş ama girecek olan ama bu bir ders böyle yaparsanız
böyle olur
Haviye ateşi ise karia suresinde geçer Cehennemin sıfatı olmalı çünkü tartıları hafif gelenlerin pişmanlık ateşi henüz ateşe girmemiş tartı sonrası kitaplar verilecek
Ayrıca Araf 9 ve müminun 105 sonrası hafif geleceklerin kafir ve müşrikler olduğu için burdan anlıyoruz.gerçek ateş kitabın solu/arkasından verilmesinden sonra
İbrahim 30 Müşriklere ateş kuran bazı ayetlerde müşriklere aynı zamanda kafir diyor
Nisa 93 kimbirini haksız yere öldürürse ebedi cehennemdir diyor ateş demiyor ama aynı zamanda Allahın gazabı vardır diyor Yani Cehennem içinde ateşli bölümlerde olan devasa bir hapishane
gibidir Ateş ise onun bölümlerinden bazılarıdır.

Cehennem ve ateş aynımı 2.bölüm

Kuran ehli muvahhidler çok iyi bilirki biz yalnızca Kurandan sorumluyuz. Onlarca ayetde Ateşin kafirler için hazırlandığı,oraya en azgın kişilerin (kafir,müşrik münafık) gireceği var
Kuran birçok ayetde bunlara mücrim der.Mesela kehf 53 böyledir.Yani basit suçlu değil en azgınlar.İlk bölümde ayet numaralarını yazdığım için şimdi tek tek yazmıyorum.Allah kuranda size nice örnekler verdim derAteşi herkes bilir
ama Cehennem Ahiretde olacak bir şey ve biz ancak Allahın bildirdiği kadar kurandan biliriz.
İbrahim 30 da müşriklere ateş

Furkan 65-66 ibrahim 29,nisa 115 Aliimran 162 Bakara 206 Ali imran 12,197 araf 41 rad 18 tevbe 73 mücadele 8 ve sad 56 ayetlerde cehennemin kötü bir mekan,konaklama yeri ve döşek olduğunu anlatır döşek kelimesi yerine
kullanılan kelime Nebe 6 taha 53 ayetdede dünya olduğu yani yaşanılacak mekan olduğunu ortaya çıkartır Sadece sad 56 da ateş var ama onların aynı süre 64 ayetde ateş ehli olduğu ortaya çıkıyor.
önce cehennem sonra ateş Nitekim Cehennemde ateş ehli için özel bölümlerde tabiki ateş vardır bu onun anlatılması içindir Yine İsra 8 ayetde Cehennemi hapis olarak tanıtmıştır orada geçen hasira sözcüğü tevbe 5 ayetde hapis şeklinde kullanılmıştır
Yani imanı düzgün amellerinide kendine göre yaşamaya çalışanların kuranda belirtilen eğerki ateş suçu işlememişse cezası o kötü mekan olacaktır
Cehennemin kötü bir uğrak yeri olduğu var. Ama orayı tanıtırken ateş dememiş.Çünkü direk bazıları cennetde bazılarıda ateşde diye düşünmeyin
Cehennem Cennete girememiş ve af olmamış bazı günahkarlar için ateşe göre çok daha kolay pişmanlık tedirginlik,korku ve hapis hayatı gibi azaplarndırılacaktır.Azap mahrumiyet demektir.Yani Allahın Rahmetinden mahrum kalma nitekim onun cennet ve Cehennemden
önemli olduğunu bildiren ayet var.Kalem suresi 33 ayet ve öncesi dünyada iken bahçenin afete uğraması bir azap olarak tanıtılmıştır.Yine yusuf 25 te zindan vs ceza şekli azap olarak adlandırılmıştır
komple oranın mekanın adıdır Ateşli olan yerleride vardır Rabbimiz kimin ateşe atılacağını tek tek yazmıştır.Çünkü
çok çok önemli bir konudur.Cehennem komple ateşle dolu diye bir şey yok.Dedik ya Rabbimiz bir ahiret yeri olarak tanıtır.Mesela Kuranda haviye vardır Karia 6-11 ayetyerde sen haviyeyi nerden bileceksin diye hemen
onu ateş olarak tanıtır
Hutame diye geçer hutame 4-9 ayetlerde sen bilirmisin hutameyi diyerek hutameyi tanıtır ona kimlerin gireceğinide anlatır Yine Müddesir 27-30 da sekar ateşi bilirmisin diye başlayıp
onu ve kim girecekse onları tanıtır Yine Leza Meariç 15-18 de geçer ve derileri soyan ateş der ve o şekilde tanıtır. Tekasür 6 da Cahim geçer Saffat 97 de bildiğimiz
hz ibrahimin yakılmak istenen ateşi şeklinde geçtiği için onu ordan anlıyoruz.Yine Hz ibrahimin yakılmak istenmesi olayında enbiya 69 ve ankebut 24 de ise direk ‘Nar’ geçer ve nar ile cahim bildiğimiz ateş olduğu kesinleşir artık
Cahim ateşi kuranda çok geçer ve özetle azılı suçlular içindir(kafir müşrik münafık)
Seira ateşi ise yine kuranda azılı suçlular için kullanılır Tutuşturulmuş yada alevlendirilmiş ateş anlamındadır.Açık kuran kaynağından bunun ve bütün ateş çeşitlerini tek tek bakmaya çalıştım Yine Tekvir 12 ayetde
cahim ateşinin tutuşturulması şeklinde seira geçer İsra 97 de ateşin tutuşturulması şeklinde geçer
Nar ateş anlamındadır dünyada onu herkes bildiği için ayrıca tanıtmamıştır Hakeza yangınıda herkes bildiği için tanıtmamıştır.
illuyyunu sen nerden bileceksin diye Mutaffiun 18-19da onun bir kitap olduğunu tanıtır.Tarık 1-4 ayetlerinde Yıldız örneğini verir ve nerden bilirsin diye sonra kendisi açıklar özetle bizim için hayati önem taşıyan Cehennemide elbette tanıtmıştır

Peki Rabbimiz Cehennemi nasıl tanıtmış kötü bir uğrak yeri olarak tanıtmış asla baştan sona ateşle kaplı dememiş daha çok manevi azap sıkıntı tedirginlik pişmanlık Rabbimizin
Rahmetinden bir süre mahrum kalmak,hapis vs

Mülk 6-7 de inkarcılar için Cehennem azabı var der (birçok yerde ateş azabıda vardır der bu çelişki değil 2 ayrı ceza vardır buruç 10 daki gibi ) İçeri girdiğinde homurtusunu
duyar der.Yani bakın direk ateşe atılmıyor.Zaten onlara hem ateş hemde Cehennem azabı çekeceği için Cehennemden bahsediyor ve ateşin homurtusunu işitiyor görmüyor.Onun korkusuyla azap çekiyor yoksa direk ateşe atılsa
sesinin ne önemi kaldı gözüyle görüp azap çekiyorher tarafı yanıyor yani ateşi bizzat tadıyor.Yani şöyle örnek vereyim.yan odada ağır sopalarla birilerini dövüyorlar sizde onların inleme seslerini işitiyorsunuz ve çok korkuyorsunuz çünkü birazdan sizide
dövecekler bu işte cehennem azabı.Ateş azabı ise sizde aynı sopalarla dayak yiyorsunuz o zaman o seslerin bir önemi kalmıyor her tarafınız yara bere acı içinde kıvranıyosunuz işte buda ateş azabı

Rabbimiz bize nasıl dua edeceğimizide kuranda bildirmiştir.Bundan çıkarılacak çok iyi dersler var Bakara 201 Ali imran 16 ve 191 de türkçe ateş anlamına gelen ‘Nar’ kelimesi ve koru anlamına geçen ‘kına’ kullanılmıştır”yine arapça ‘kına’ kelimesi ve türevleri diğer bazı ayetlerde koru anlamında kullanılmıştır (mümin 9 Rad, 34 duhan 56 tur 18 insan 11 gibi) Yani Rabbimiz bizi Ateş azabından koru der.Bu çok önemlidir.Yani en azılı suçlulara
en azılı azap ateş azabından Rabbimiz koru diye dua etmemizi istemiştir.Duhan 56 ve Ali imran185 tede ateşten kurtulmakdan bahsedilir Cehennem azabından kurtar,diye dua etmemizi isteyen ayetlerde vardır Mesela Furkan 65 ayet orda Ateş değil Cehennem kelimesi geçer ama çok ince bir detay var orda. Ateşten koru diyen ayetlerde ‘kına’ geçerken yani ateşten koru derken bu ayetde azabı sav, uzaklaştır, kurtar
anlamına gelen ‘Srif’ kullanılmış yani zaten olan çevresinde etrafında olmak zorunda olduğun birşeyden cehennemden kurtar bizi anlamında.Meryem 71 de Rabbimiz ne diyordu Cehennemin çevresine uğramayacak kimse yoktur.Hemen ardından gelen 72.ayetde sakınanları kurtaracağız derken % de % hiç günah işlememiş bir kişi için ne diye bu kelime söylensin o zaten Rabbimin her dediğini yapmış onu ne diye ateşe atsın Merhametlilerin en merhametlisi diye kuranda bildirilen Rabbimiz ne diye suçsuz günahsız birini yaksın buda büyük bir ipucu Sakınanları kurtaracağız derken hemen Cennete alacağız demiyor.Teraziler kurulacak kitabın
sağından verilmesini bekleyecek ama benim anladığım bu bekleme yeri cehennemin çevresinden Allahın huzurunda güvenli bir yer olsa gerek (Meryem 85 ayet)

Allah azılı suçlulara kafir mücrim gibi zalim Şaki azgın facir (aşırı günaha batmış sapkın) gibi isimler kullanır birde arapça HATA sözcüğü vardırki bu hem küçük hem büyük günahlar için kullanılır mesela HAKKA 37 de ateş ehlinin yiyeceğini yiyenler için kullanılmıştır.Daha basit suçlara günah anlamına gelen ismun gibi sıfatlar vermiştir.İnkarcılara karşı yukarda çokça örneğini verdiğimiz ve aşağıda çokçak örneğini vereceğimiz şekilde ayetlerde çok sert ifadeler kullanırken (müşrikler pisliktir,Cehennem odunusunuz vs)daha basit günahlara daha ılımlı ifadeler kullanmıştır

Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse bakara 181 vasiyetle ilgili günah,219 da içki ve kumar günahı,283 şahitlik,nisa 20 mehir günahı,112 ve nur 11 iftira günahı,maide 2 hac sırasındaki işlenen günahlar,
maide 3 domuz eti vs.haram kıldım der zorda kalırsanız onu bile yiyin der( yani burada hangisi günah hangisi değilden ziyade Rabbimizin ılımlı yönünü anlatıyorum) maide 106 da şahitlik ile ilgili günah
ahzap 58 eziyet edenlere günah hucurat 12 günahı bunun gibi bir çok yerde daha ılımlı ifadeler kullanıp sadece bu suçlar için af olunmazsa bile illa ateşe atılmaz onu anlatmaya çalışıyorum Mesela maide 90 daiçki ve kumarı
anlatırken 91 de artık vazgeçtiniz değilmi diye son derece nasihat edici bir tutumu vardır.Ali imran 162 sad 28 casiye 21 gibi ayetlerde özetle iyilerle kötülerin bir olmayacağı var Zaten şöyle düşünün buralarda iyiler hepmi
iyiler hiçmi günah işlememişler hayır herkesin günahı vardır.Bunlar büyük günahlardan özellikle şirkten kaçınmış kimseler Buruç 10 ayeti tekrar hatırlarsak böyle iyi insanları kolay kolay yakmak istemiyor.

Cehennem ve ateş aynımı 3.bölüm

Zümer 35 ve bazı ayetlerde takvalı kimseleri Rabbimiz kötülüklerini örtüp (yani siliyor kötü iş yapmamış
hep iyi iş yapmış gibi) en iyi amelleriyle mükafatlandıracağı var
Süleymaniye vakfı nisa 116 yı şu şekilde tefsir etmiştir
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Buraya kadar anladıklarım iki azap türünden.1-Dualar ateş azabı üzerine koruma ,korunma ile ilgili,2-düzgün inanç ve şirke düşmekle ilgili Cezalar için hem yapmayın der hemde
aynı veya başka bağımsız ayetlerde yaparsanız cezası ateştir der.genelde ateş azabı gerektirme ile ilgili onlarca ayet kafirleri(kurana göre kafirleri) hedef alır
Direk ateş azabı demeyen günahlar içinde yapmayın etmeyin diyede ayet vardır.Ama yaparsanız şu ceza ile karşılaşırsınız ayeti yoktur.tabiki o kişi Allahın Rahmetinden günahı oranında
mahrum kalır.Günahın büyüklüğüne göre vardır.Zina,içki kumar adam öldürme vsiçin vardır.içki ve kumara direk haram bile demez günahtır der.bazısı için ceza söylemez (namaz, oruç)
ama tabiki rahmetden mahrum kalma vardır.Ateş azabı çekecekler için birde iğrenç yiyecekler,kamçılar vs vardır bunlar günahkarlar için geçmez,Ateş halkı vardır Cehennem halkı geçmez
düzgün inançla ilgili inkarcılara çok sert ifadelere karşı diğerlerine oldukça yumuşak ifadeler vs Mahşerde Tartı terazi ve kitap ise terazisi hafif geleceklerin ve kitabı solundan
alacakların hepsi kafir müşrik vs ile ilgili ayrıca terazi ve sınıfta kalmış olan kimselerin önce Cehenneme sevki ardından ateşe sevki varken diğer geçer not almış
sağından verilene günahkar müminler ne yapacak onlar için CEHENNEME SEVK de yok öyle bir ayete rastlayamadım öyleyse meryem 85 deki gibi Allahın huzurunda başka güvenli bir yerde
toplanacaklar.Zaten kitabı sağdan alanlar bile hesap vermeye devam edecekler(inşikak 8) ama o çok kolay olacak araf suresi 46 cennete girmeyi bekleyenlerin durumu anlatılır süre veril
mez belkide 1000 yıl geriye kuranda tek bir ayetde geçen Cehennem azabını sav furkan 65 ayeti var o da insanların sorgu aşamasındaki tedirginliği var zaten ayetin öncesi Rabbimizin övdüğü müminlerle ilgili
yani Ateşe girmeyelim Ateşden önceki Cehennemin içinide,ateşin kendisinide,insanların yanışınıda görmeyelim anlamında bu duayıda Rabbimiz etmemizi istiyor Rabbimiz öyle büyük ve merhametli
ki o tedirginliğide Cennet ehline yaşatmak istemiyor.Ayrıca Ayet şu manayada gelebilir.Cehennem korkusunu biz henüz dünyada ikende yaşamaya başladık.Yani şimdiye kadar bu korkuyu yaşadık
o yüzden srif” savmak kurtarmak kelimesi kullanılmış olmalı yani savmak,kurtarmak,öncesi olan birşey.Halbuki ateş azabından koru derken hiç olmamış birşeyi korumak.anlamında olmalı
Misal devlet büyükleri korumaları vardır. işi baştan sıkı tutarlarki onlara bir zarar germesin.O azap gelmeden tedbiri al anlamında Yine gözle görülen bela ve sıkıntılar ile hakettiğimiz için yada imtitan için veren Allah olduğu gibi görmediğimiz ama içimizi daraltıp sıkıntıya sokan duygu ve düşünceleride veren  Allahtır.Yani Cehennem azabıda maddi bir sıkıntıdan ziyade manevi içimizin daralıp korku pişmanlık vs.yaşamamız şeklinde olmalı zira Maddi olarak Cehennemde şu yapılacak diye bir ayet göremedim.Ateş azabı çekecekler için yukardaki gözle görülen sıkıntılarda var ama korunanlar için sadece manevi sıkıntı olmalı.İşin daha doğrusu Ateş azabı çekecekler için önce cehennem ardından ateş ama korunanlar için cana kıymahariç Cehenneme sevk diyede bir ayet göremedim.Onları ya Rabbimiz bağışlayacak yada günahımız kadar sorgu yerinde manevi azap görüp layık
görülürsek Cennete gideceğiz

Ankebut 54-55 de Azabın gelmesini isteyenlere Rabbimiz Cehennemin onları kuşattığını söylemiş hali hazırda Cehennem olmadığına göre bunun bir korku,tedirginlik yani psikolojik bir azap olduğu
burdan belli nitekim Gazi Özdemir hocada buna benzer yorum yapmıştır.Bu çok açıktır.çünkü terazi,kitap sorgu tamamlanmadan Rabbimiz gerçek gözle görülen bir azap vermez.Hatta bu korkunun
dünyada bile başladığını söyleyebiliriz.dünya ahiret bütünlüğünü bildiren ayetler vardır.Yine ateş azabından koru derken henüz olmamış bir şeyi koru derken CEhennem azabını bizden uzaklaştır
sav diye niye ayet vardır.Çünkü Cehennemin korkusu dünyada başladı bile başlayan bir şeyden o yüzden sav,deriz.Ama başlamayan ateşden koru deriz.
Müminler ile Ateş ehlinin Cehennem azabı bile (ateş değil) birbirinden farklıdır.Mümin için ateş ehli olmadığı sürece ateş azabını gerektiren sayı çok azdır Adam öldürme için ateş değil
alçaltılmış Allahın gazabına uğramış Cehennem der Bu kişi 10 bin yıl Cehennem hücresinde tek başına kalsa bu yinede azmıdır.çünkü Rabbimiz süre belirlememiş diğer zina vs. suç için
katlanır der cezası ona göredir ama onlarda bile Cehenneme sevk ayeti yoktur ben bulamadım.Bu önemlidir.geçer not alan kimse mesela 1000 yıl sorguda bekletilebilir.Bu cehennem azabı değilde nedir
çünkü süre yok.Hatta hepsi biter kendisi gibi başka müminler cennette iken o cenneti bekleyebiir mesela 5000 yıl (ARAF 46 geçer not alanların cenneti bekleyişini anlatır)
Çünkü müminlerle ateş ehli arasındaki fark için o kadar ayet varki yazının bazı bölümlerinde bunu işledim
Ateş ehlinin Cehennem (ateş değil) azabıda şu şekilde olabilir Ayetleri hatırlarsak Cehenneme girdiğinde ateş uzaktan görülür ve homurdanır,köpürtülmüştür,çatlayacak gibidir o anın dehşetini bir
düşünün belki 1000 yıl belki daha fazla orda beklediğini düşünün Hani demiştik ya ateş azabı için koru cehennem azabı içinde furkan 65 de kurtar Sav işte Cehennem azabı çok erken başlıyor Fiziki
bir azap olmadığı için buna ister dünyada başlasın ister diriliş gününde FURKAN 65 in sav kelimesi o şekilde değerlendirilebilir
Kalem 33 bahçelerinin bozulmasından içi yanan çiftçileri Rabbimiz azap olarak değerlendirir.Yine Yusuf suresinde zindan vs cezası azap olarak değerlendirir Haşr 3 ayetde sürgün yapılmış bu azap denilmiştir

Aslında Cehennem ve ateşin aynı şeyler olduğunu kuranın değil Gelenekselcilerin ispat etmesi gerekir Çünkü Kuran böyle söylemiyor.Ayrıca bunlar ayrı ayrı bir kelime ve birbirinden türemiş falanda değil
Cehennemin İbranice Gohinomdan türetildiği dipsiz uçurum anlamına geldiği söylenir ateşi herkes bilir.Basite indirgersek Cehennem ayrı bir kelimedir ve oradaki mekanın komple adıdır.Ateş ise farklı
bir isimdir ve kişi gerekli azabı hak ederse ateş cezasıda cehennemin,zindanın ateşli olan bölümünde cezasını çekecektir

KURANA GÖRE GRUPLAR (cehennem ve ateş aynımı 4.bölüm)
Kurana göre 2 grup vardır zümer 71-75 ve Hac 19-23 de kitabı soldan verilen-sağdan verilen terazisi hafif-ağır Ateş ve Cennet tamamda Cehennem nerden çıkıyor buda kuranda geçiyor Cehennem genel azap yerinin adı
Cehennem gurubu ise Ateş azabını çekecek ama o önce Toplanma,sorgu,teraziler ve kitap döneminde inanılmaz tedirginlikler pişmanlıklar yaşayacak ateşin hışıltısını duyacak korkusunu çekecek
Ayetleri tekrar hatırlarsak Ateş yüzlerini yalar,Ateş köpürtülmüştür,yaklaştırılmıştır,öfkesinden çatlayacak gibidir ayetleri cehennem azabı içindir.O anda kişi henüz ateşe girmemiştir İşte Cehennem azabı budur
sonrası ise gerçek ateş onu herkes bilir
Kurana göre 2 grup vardır.Cennet ehli ve ateş ehli konumuz ateş ve cehennem olduğu için onu araştıracağız.Araf 36,Rad 5 Fatır 6 Mümin 43 Haşr 20 Maide 10,86,29 Hadid 19 Tevbe 113 Zümer 8 şura 7 bakara 39,81,275
Mülk 10,11 a.imran 116 yunus 27 mücadele 17 tegabün 10 araf 44 gibi pekçok ayetde ateş ehli diye bahseder.Kuranda Cehennem ehli,halkı diye bir tabir geçmez.Şura 7 ayetide önemlidir.burdada cennet ve ateş ehlinden bahsedilir.
Cehennem azabından söz edilir ama somut bir şey söylenmez.Tekrar hatırlarsak kötü bir yerleşim yeridir azap katlanacaktır falan der.Ali imran 192 de kim ateşe girerse rezil ve perişan olur der ama aynı şey cehennem için söylenmez Bunun sebebi şu olabilir Cehennem azabı dediği kötü bir mekan ve fiziksel değil psikolojik olduğu ve
ve halen sorgu (tartı terazi kitap) olmadığı için Rabbimiz böyle demiş olmalıdır.Nitekim günahlar kimse için henüz bağışlanmamıştır Tahrim 8 ayetde günahların o gün bağışlanacağını öğrenmekteyiz.
Ayrıca Cehennem ehli dese neredeyse tüm insanlığı kaplamış olmalı nitekim meryem 66-71 de herkesi Cehennemin çevresinde toplayacaktır Yine ateş geçen ayetleri incelersek birkaç bireysel istisna suç hariç hep kafirlerle ilgili olduğunu
rahatlıkla görebiliriz.Yine bakara 175 de Ateşe ne kadar dayanıklılar diyerek ateşi anlatır ama aynı şey Cehennem için değildir.Buda Cehennem ve ateşin farklı olduğuğnun bir kanıtı Yine vakıa suresinde sol taraf ehli ve sağ taraf ehli diye 2 taraf geçer Ateş ve cennet ama Kurana göre imanı tam fakat günahları çok işte cehennem azabı onlar
içindir.Bu kadar basitmi diye düşünebilirsiniz.Burda önemli olan nedir farkettinizmi.Kuran şekilcilikten ziyade düzgün bir imanı emreder.Nitekim kitabı solundan verileceklerin kafir münafık ve müşrik oldukları
çok muhkem ayetlerle sabittir.Hatta kafirleriçin terazi bile kurulmayacağı ayetleri vardır.(kehf 105) Kuran bir şey sabitse onun karşılığıda vardır.Mesela Şirk bütün amelleri siler ayetlerine karşı
Enam 82 ayeti İmanına zulum(Şirk) bulaştırmayanlar güvendedir der.Şuara 89 da Allaha temiz bir imanla gelen kurtulur der. Hac 17 de iman edenlerle diğer grubu ayıracağım der.38 de onları koruyacağım der
Ahkaf 31 ayetde çok açık Ayetleri dinleyip uygulamaya çalışanların günahından bir kısmını bağışlayıp en azından azap etmeyeceğini (bunlarda hiç günah işlemeyen her şeyi tam yapan insanlar değil aksine ilk muhatap
kafir/müşrik sonra tüm insanlığa hitap ediyor) söylemiştir.Bunun aksine bir kısım kafirler fussilet 26 da kurana hiç bakmayan hiç anlamaya çalışmayan kimselerdir.Ayeti güncellersek bugünde inandığını söyleyen bir
toplum bile kuranı anlamadan okuyup sevap peşinde koşuyor.Kuran yeter deyince demediğini bırakmıyorlar.Burdan vahim durumu görebilirsiniz.
Müminlere yardım için benzer ayetler:2/38,26/89, 27/89 41/30-32, 21/101-103 2/62,112 5/69, 7/35 6/48 39/61 46/13 38/83-85 i inceleyebilirler özetle Allah bizi azap etmek için yaratmadı.Ya kafir olacaksın yada
illa bana azap et diye kaşınacaksın
CEHENNEME VE ATEŞE SEVK
Yetmez dedikleri Kuran öyle bir detaylıki hatta fazla detaylı bile diyebiliriz buda Rabbimizin mucizesi Mesela bir şey çok çok önemliyse çok çok fazla ayet ve detay vardır.Mesela Özellikle ateşe gireceklere
Kuran gelir,Resul gelir.Onları uyarır.Uymayanlar başka kaynaklara uyanlar kafir/müşrik olur der.Onların Cehenneme gireceğini söyler Cehennemi anlatır.Çeşitli işkenceler olduğunu söyler.Yetmez onların ateşe gireceğini söyler
Ta onlar ateşin ortasına atılana kadar çeşitli ayetlerle uyarır.Kaf 24 Zümer 71 Meryem 86 dae inkarcı grubun CEHENNEME sevki vardır(birkaç ayet öncesi ve sonrasınada bakın) Hac 19 saffat 55 Hakka 31 de ise (yine birkaç öncesi ve sonrasına bakın)onların bağlanarak ATEŞİN ortasına kadar sürüklenmesini anlatır. Bir ayetde derilerinin değiştirdiklerini anlatır.Yine duhan 47-49 da ateşe sevki anlatır.Dikkat ederseniz grup aynı grup kuranın inkarcı dediği kimseler önce CEHENNEME sonra ise ATEŞE giriyorlar hani Buruç 10 ayetde onlar için hem Cehennem hem ateş cezası vardı hatırlarsanız Burdan hem bunları öğreniyoruz hemde Cehennem/Ateş farkını öğreniyoruz.İnkarcı ateş ehli için bu kadar detay veren kuran diğer bireysel suçlar için çok fazla detay vermez Affa uğramazsa düzgün inançlı kişilerden zulümle kul hakkı yiyenlerin,yetim ve zavallı malı yiyenlerin vs ateşe gireceğini söyler Riba yiyenlerinde ateşe gireceğini söyler ama onlar zaten ateş ehli diye sınıflandırılır.Nisa 93 de kasden adam öldürmenin cezası ebedi Cehennemdir der Allahın laneti var der büyük bir azap var der ama ateş demez.Çok dehşet verici birşey ama Asıl burda anlatmak istediğim bunlara ateş ehli demiyor.Ateş bile demiyor.furkan 68-69 da zina,adam öldürme ve Allah ile başka bir ilaha yalvaran kişiye horlanmış olarak orada uzun süreli kalır der ama yukardaki gibi girin cehenneme girin bağlayın ateşin ortasına atın gibi çok detay vermez bunuda Cehennem/ateş farkı olarak görebiliriz

Kuran inkarcı ateş ehli gruba Nisa 14 mümin 60 tevbe 34 furkan 69 mücadele 5 bakara 90 Nisa 151 Hac 51 gibi ayetlerde birde aşağılanma hor görülme şeklindede esas azap olan ateşe götürecektir.Normal bireysel
suçlar için çok daha ılımandır.Namaz için oruç için kılın der tutun der ama yapmazsanız azap ederim demez Ayetleri tekrar hatırlarsak içki kumar için günah/zarar vardır der.Ama sonra artık vazgeçtiniz değilmi
diye son derece nasihat verici bir tutum söyler.Vasiyet yazma hacdaki emirlerle ilgilide yine yumuşak uslüplar kullanırDomuz haramdır der ama zorda kalırsa onu bile yiyin der.Şekilci değil.Yani Allah bizden tam iman istiyor
bütün bu nimetleri verdiğini,kainatı yarattığnıı bilmemizi ister.Din konusunda helal haram hüküm konusunda tek yetkili kendisini görür.İşte bunun dışına çıkanlara çok sert ifadeler kullanır.Mesela helal haram konusunda
Maide suresinde nahl suresinde sayar,sayar bunları yiyenlere işleyenlere o kadar sert tavır takınmaz ama bunların dışında helal haram belirleyenlere Nah116 da Allaha karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler der.Sonrası
kurtuluşa eremezse sonrasını siz düşünün Yukardaki ayetlerden tesbit edebildiğim sadece furkan 69 da da bireysel suçlardan zina adam öldürme gibi suçlarada aşağılama hor görülme azabı vardır.Onda bile yine şirk olan bölümde var Yani Allah ile başka bir varlığa dua eden. Sonrasında ise azabı katlanır der.Ayetde olmamasına karşın ebedi kalır diye mana verilmesi ise üzücüdür.nisa 138 inşikak 24 lokman 37 casiye8 gibi ayetlerde azabı müjdele derken duhan 47-49 da ise benzer kişilere hani siz çok şerefliydinizya diyerek en basit anlatımla nükteli bir anlatım vardır bireysel suçlarda böyle değildir
Buraya kadar okuyanlar ve ayetleri gerçekten inceleyenler Özellikle ateş azabı çekeceklerin neredeyse tamamı kafir vs gibi ateş ehli gruplar olduğunu rahatlıkla görebilir.Bunların dışında müminse ateş azabını gerektiren suçlar 8-10 u geçmez.

CEHENNEM AZABI NEDİR SÜRESİ NE KADARDIR.(CEHENNEM VE ATEŞ AYNIMI) 5.BÖLÜM

Benim buraya kadar anladıklarım 1-Ateş ve Cehennem ayrıdır Cehennem ve Ateşe kafir müşrik mücrim fitneci gibi azılı suçlular girerken Cehenneme ise şirkten ve büyük günahlardan korunmuş bir şekilde imanlı daha az
daha hafif günahlılar girer.Aslında katiller için hariç Cehennem azabı diyede geçmez azap vardır der.Bu birinci gurupla ikinci gurubu bir tutmayacağını Rabbimiz ayetlerde defalarca açıklamıştır.
2-Kuranda ateş ehli diye grup varken Cehennem ehli diye bir grup geçmez onlarca yüzlerce ateş ve Cehennem kelimesi geçerken bir tanesinde bile Cehennem ehli dememesi ikisinin farklı şeyler olduğunu gösterir
3-Ateşe girecekleri çok somut örneklerle açıklar ateşe girer alevler köpürmüştür kırbaçlar vardır vs.Ama Cehenneme gireceklere fazla somut birşey yoktur
4-Cehenneme gireceklere (tabi ateş azabı gerektirmeyen suçlara karışmayan) yine suçlara göre tedirginlik,korku,Allahın rahmetinden uzak kalma daha çok fiziksel değilde psikolojik azap vardır.Bunuda hafife almamak gerek
bedenimizi yaratan Allah olduğu gibi manevi duygularımızıda yaratan Allahtır.Afrikada Issız bir dağda gece vahşi hayvanlar uçurum vs bir sürü tehlike varken kendi başınıza beklediğinizi hayal edin.Bu korkuyu verende
Allahtır.Biz O korkunun katlanmışını verecek ve alçaltılmış rezil bir şekilde orada kalacak furkan 67-68 de zina adam öldürme vs gibi günahlar için bu ayet vardır.Ama yinede ebedi değildir.Orada ebedi geçmmemesine karşın
geleneğin etkisiyle öyle yazmışlardır.
5-İnkarcı ateş ehli grupla mümin kimselerin çekeceği Cehennem azabı bile (ateş değil) bir değildir.Onlara ebedi der müminlerinkine birkaç suç hariç(önce yazdım cinayet vs) öyle demez.Onlara Ateş gösterilir,(ateşin uğultusu,
ateş yaklaştırılmı,öfkesinden çatlayacak gibidir falan )Ama günahkar müminlerin Cehennem azabı için böyle demez hatta bir ayetde hışılsıtını bile duymazlar der.Bazıları okurken onları 4/4 lük günahı olmayan zannedebilirsiniz
ama hiç kimse günahsız değildir ayrıca Vakıa suresinde insanların bölük bölük cennete gideceği var

Ayetler Cehennemi ve ateşi anlatırken Cehenneme atılır ateşe atılır der ama ince ince düşünmezsek konuyu kavrayamayız.Belki Cehennemde 10 bin yıl kalacak Bu Cezanın tatbiki ve hakkın yerini bulmasını öğrenmemiz açıdan son derece
önemli Mesela mümin bir kişi marketden peynir çalmış dedikodu yapmış olsa yere çöp atsa işe geç gitse bunlar çok ahlaksız bile olsa Eğerki Allah affetmezse bunlar illa yanacaklarmı hatta Cehenneme giren çıkamaz der Şimdi bunlar
kafirler,firavunlar,sapıklar katliam yapanlarla aynı sonu nasıl paylaşır.İşte Cehennem ateş farkını bilmemiz son derece önemli Mesela atıyorum bunlar için Rabbimiz 1000 yıl Cehennem hapsi verebilir.Ayrıca psikolojik olarak korku,pişmanlık   vs.olur.Hangisi daha mantıklı.hangisi daha adaletli.

peki neden Cehennemle ateş aynı zannedilmiştir.En büyük etki tabiki geleneğin etkisi Kuran meali okuyanlar bile önceden kafasanıda oluşan bilgilere göre okuyor.Birde Cahim vardır.Cahim ateştir.Ama isimleri birbirine benzer
olduğu için kurancı hocalar bile cahimi direk cehennem diye çevirmişlerdir.Halbuki Saffat 97 de hz ibrahimin yakılmak istenen ateşi cahim olarak geçmiştir.Yine uydurma rivayetlerle saçının teli gözüken şu kadar yanar namaz
kılmayan bu kadar yanar diye milletin beyni iyice yıkanmıştır.Mealciler,hocalar vs onlarda insan onlarda öncekilerden gördükleriyle bilgi sunmakta bu böyle sürüp gitmektedir.Nitekim Resul ve Nebinin farkını bile ezici çoğunluk bilmemektedir.Birde kafirler için hem Cehennem hemde Ateş azabı olmasıdır.Bazı ayetlerde Cehennem bazılarında ateş bazılarında hem Cehennem hemde ateş geçince karıştırılmıştır.
Şimdide yargılama ve Cehennem hapishanesinin bekleme vs uzun süre olup olmadığını anlamaya çalışalım.
Meryem 71-73 ayetlerinde Cehennemede Cennettede gruplar halinde girileceğini bildirir.Yani bu uzun bir süredir.Bu özellikle Cehennem ve ateş ayrımını anlamamızda büyük bir yardımcıdır.Biz okuyup geçiyoruz.Bir çırpıda olacak zannediyoruz.Halbuki Rabbimiz süre belirtmemiş ama sürenin olacağı kesindir.Nitekim Meryem 69 da ilk önce elebaşlarını ayıracağız der 71 de zulmedenleri dizüstü bırakırız der (bakın Cehenneme bile girmediki ateşe girsin) üstelik bunlar elebaşı yani çok büyük çoğunluğa daha sıra bile gelmedi Meryem 86 da Cehennemlikleri süreceğiz der sürü gibi gidecekler.Araf 50 de Cennetliklerle cehennemliklerin konuşmaları var ekmek su istiyorlar,araf 46 da Cennetlikler bile henüz cennete girememiş bu kesin Furkan 12 de ateş uzaktadır der 13 de dar bir yerdedir der.Bakın bunlarda fiziki bir azap yok bunlar Cehennem azabı belki orada 1000 belkide 10 bin yıl kalacak çünkü süre yok Mülk 6-11 ayetlerinde kişinin önce Cehenneme sonra ateşe girdiği anlatılır.Bu çok önemlidir.İlk önce Cehennem ve ateş aynı ise niye 2 kere ayrı ayrı girdi.İkinci buralara grup grup giriliyor uzun bir bekleme olacağı kesin Oradaki arapça şehikun kelimesi Hud 106 da ateşe izafe edilmiştir.İbrahim 14-17 ayet zaman kavramı açısından önemlidir inkarcı grup yenilgiye uğruyor.ardından Cehenneme girecekler diyor.Ardından berbat yiyecekler vardır diyor ardından daha ağır bir azap (ateş) diyor.Bu en ağır azabın ateş olduğunu aynı sure 30.ayetden anlıyoruz.Bakın daha olay dünyada başlıyor olup bitiyor ardından Cehennem diyor (kaç bin yıl geçmiş ve geçecek) ardından berbat yiyecekler,ardından ateş diyor Ayrıca mahşer,toplanma hesap günü çok çok uzun bir süre geçecek demek istediğim Cehennem azabı bu Yine İbrahim 29 ve 30 da İnkarcı şirk grubunun önce Cehenneme sonra ateşe gireceği çok net açıklanmıştır.Sad 56-54 ayetlerini okuyan net olarak Cehennem ve ateş farkını anlarçünkü önce azgın grup Cehenneme giriyor kaynar su irin vs içiyor 59 .ayetde ise Ateşe giriyor. 61 ayete lütfen dikkat Rabbim onların ateşteki azabını katla Yani Cehennemde ateş vs gösterilip psikolojik azap yapılmıştı ya bu onun içindir.
şimdide onların en ağır azap olan ATEŞDEKİ AZABINI azabını katla son derece önemli hem zamanın uzunluğu yani Cehennem hapishanesinde uzun yada kısa bir zaman kalınarak bu ceza infaz edilir.Bu Rabbimizin takdiri.
Nebe 40 ayetde Rabbimiz kıyameti yakın demiştir.Ama 1400 yıldır kopmadı,ve kimse ne zaman kopacağını bilemez.Hac 47 de Allah katında 1 günün bizim 1000 günümüz gibi olduğu anlatılır.Yani bunlarda uzun bir süreç olacağının ateş azabı yazmayan Cehennem azabı yada sadece azap yazanların Cehennem hapsi cezası
(aklımızada korku endişe vs verilerek) olabileceğinin delilleridir.

Cehennem ve Ateş aynımı 6.bölüm

Niye Rabbimiz mahşer dediğimiz Cehennemin kenarında bizi sorgu için topluyor.Bu Cennetin kenarıda yada boş bir yerde olabilirdi.Çünkü hepimiz Cehennemi haketmiş vaziyetteyiz ve o zamana kadar affedilmiş değiliz.Belkide orada çok uzun
yıllar bekleyeceğiz gerekirse suçlarının karşısında Cehennemm yada ateş yazmayan müminler orada cezasını sorgu alanı olan Cehennemin kenarında bekleyerek bitirecekler.bazısını yapın edin demiş ama cezası şudur dememiş Bazısınada azap var demiş ama Cehennem yada ateş dememiş.Tabi bu bekleyiş tatil yöresindeki gibi yada basit bir sınav için okul yanında bekleyiş gibi olmayacak en azından korku,tedirginlik,pişmanlık,Rahmetden ve Cennetden uzak kalma öyleki bazısı hemen kurtulacak Cennete gidecek(ali imran185) Aslında Rabbim ol dedimi olur ve Allah hesabı seri görür vardır.Peki o zaman niye bekleyeceğiz işte o da bir Cehennem azabıdır.Korku pişmanlık tedirginlik vs.Rabbim kişinin durumuna göre orada bekleterek yada Cehennem
de hapis yatırarak cezaları tamamlayacaktır.Tabi kimini hemen affeder Cennetine alır onu biz bilemeyiz.Ama uzun süre olabileceğini yukarda açıkladık.Yani bekleme sürelerimiz ve o korku tedirginlik vs azabımızdan düşülecek Ateş azabından koru diyen birçok ayete karşı furkan 65 Cehennem azabını bizden ‘sav’ uzaklaştır onun içindir.
Yukarıda gördük Çok sayıda ayetde Rabbimiz Cehennemi kötü bir mekan olarak tanıtmış bu neyi değiştirir demeyin.O ayetleride destekleyen bazı ayetlerden bahsedeceğiz Çünkü algı olarak biz Cehennemi direk ateşle aynı görüyoruz.Önyargıdan sıyrılmadan bu konuyu anlayamayız.Cehennem kötü bir mekan ve Cehennem suçu işleyşen herkes orada müddesir 38 de olduğu gibi rehiniz.(Ateş suçu işledi ise ilerde ateşe girecek o ayrı)Ayrıca Vakıa suresin 43-44 de Kara bir dumanın gölgesinde dir der Lütfen dikkat ATEŞİN GÖLGESİ OLMAZ Cehennemdeyiz ama ateş yok. orada rehiniz,mahkumuz,cezamızı çekiyoruz.Mürselat 31.ayet ise son noktayı koyuyor.Gidin Cehennem mekanına o sizin bildiğiniz gibi serinletmez.Ayrıca ALEVDEN korumaz.Bakın Cehennem komple ateş ve iki azap aynı ise böyle bir ayet olabilirmi? ne soğuktur ne serin bir karaduman diyor ateş zaten soğuk ve serin olmaz aynı zamanda aydınlık olur yani Cehennemde ateşte değil.fiziki bir azapta yok o kötü mekanda bekliyor.Üstelik bu kafirlerin Cehennem azabı

Cehennem ve Ateş Aynımı 7.bülüm

Tevbe 68 cin 23 ve beyyine 6 ayetlerde fatır 36 da Cehennem ateşi kelimesi yanyana geçmiştir.Arada arapça vav yani ve kelimesi geçmemiştir.Çünkü Cehennem ayrı Ateş ayrı ikisi ayrı birer cezadır.Tıpkı Allah ve Resulu gibi onlarda ve bağlacı geçmiş çünkü ikiside tek otoritedir.Allah ve resulunde ayrıca iyi kavramamız için Onlarca ayetde Resule düşen ancak tebliğdir der.Bundada ikisi ayrı cezalar olduğu için Cehennemi yukarda örneğini verdiğim çokça ayetde kötü bir mekan döşek yani hapis şeklinde açıklamıştır.Ateşi ise
dünyada biz onu bilmemize rağmen yinede alevli ateş,ateş köpürmüştür,öfkesinden çatlayacak gibidir vs diyerek iyice tanıtmıştır.Bunlardan sadece Cehennem ve ateşi değil kuranın müşhiş üslubunuda öğrenmekte ve imanımız artmaktadır.Tek bir çelişki yoktur. Ben Cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım demiştir.(secde 13) Aynı şeyi ateş için söylememiştir.Niye böyle söylemiştir.Çünkü ateş gurubuda önce Cehenneme girecek ayrıca günahkar müminlerde bağışlanmazlarsa girecek haliyle ateşe göre çok daha fazla insan
olacak.Kaf 30 da Cehenneme doldunmu diye sorulur Ateşe aynısı sorulmaz Zümer 32 ve Ankebut 68 de Cehennem için kafirlere yermi yok denir ama ateş için denmez.Bunlar tesadüfmü
Cehennemi başka şekillerde tanıtmıştır Rabbimiz vakıa 43-44 de inkarcıların amel defteri sonrası ilk durağı olarak Cehennemi tanıtırken vakıa 43-44 de kapkara bir duman ve gölgededirler der.Bakın zaten Rabbimiz orayı kötü bir mekan olarak tanıttı.Ayrıca ateş demiyor ve ateşin gölgesi olmaz araştırabilirsiniz.Benzer ayet için Nebe 24 var serinlik yok der.Ateşte olsa zaten böyle bir şeyi kimse beklemez Cehennemi tanıtıyor ateşi değil.Leyl 14-16 arası Alevli ateşten bahsedilir.Yani bir defa insan zaten acıdan kıvranıyor ayrıca Alevli ateş olduğu yeri aydınlatır.Furkan 13 de dar olduğu hadid 13 te duvarlarla çevrili olduğu anlatılır.Vakıa 43-44 de puslu olduğu anlatılır.O anlatılanların ateş olması mümkün değildir. Dar,puslu, karanlık bir yerde (ateş aydınlatır) ateşin yanması mümkün
değildir.Ha Allah isterse onlarıda yapar derseniz Allah elbette yapar Ama Allahın sünnnetinde değişme yoktur.Ahiretde farklı bir şey olsa bize mutlaka bildirir çünkü ondan sorumluyuz.Nitekim hatırlarsak sen illiyyunu nerden bilirsin,Tarıkı nerden bilirsin,Haviyeyi nerden bilirsin diyerek bize tanıtmıştır.Ayrıca böyle kuran dışı önyargı ile orası farklı dersek o zaman insanın aklı bulanır.Öyleyse ateşide farklıdır ve yakmayabilir,kabirden hiç kalkmayabiliriz vs.Biz kurancıyız ve kurandaki bilgilerden sorumluyuz.Allah birçok ayetde aklımızı kullanmamızı ister.Ateş azabını çekeceklerin diğer kötü yiyecek kaynar su kırbaç vs.gibi Cehennemle ile ateş arasında o şekilde cezelar çekeceğini önceki bölümlerde belirtmiştik O ilgili ayetlerin hepsine baktığımızda değişmez ortak özelliği inkarcı müşrik vs gibi ateş ehli olduklarını görmekteyiz.Sıradan müminlerin bunları çekmeyeceğini düşünürsek Ateş azabını çekmeleri hiç düşünülemez buda Cehennem ve ateş farkı.
Secde 13 ayetde Cehennemi dolduracağım demiştir.Yine benzer mesajlar Araf 179 ve Hud 119 da da vardır.Fakat Leyl 14-16 ya bakarsak O ateşe ancak kuranda “eşka” diye geçen en azgın kafirlerden başkası girmez demiştir.Yani Cehenneme gireceklerle ateşe girecekler aynı sayıda
değillerdir Eşka kelimesi Ala 9-12 ayetlerde zikirden kurandan yüz çevirenler için kullanılmış ve sonları ateş

Cehennem ve Ateş Aynımı 8.Bölüm

Lütfen kuranın dediği gibi düşüne düşüne okuyup anlamaya çalışalım.Cehennem bir ahiret kavramıdır ve bunun nasıl birşey olduğnu kurandan öğrenmek gerek.Furkan 66 ve daha 10 un üzerinde ayetde Cehennemin kötü bir mekan olduğu bir nevi hapis(isra8) olduğu anlatılır.
Yine A.imran 131 bakara 24 İnsan 4 Meariç 2 de Özetle kafirler için olduğu anlatır.İsra 97 de durum netleşmeye başlıyor Cehennemde birde ateş cezası varmış Ama kimin Aslen kafirler için ama kafir olmadığı halde bireysel birkaç suçu işleyenler içinde var.Leyl 14-16 yı ve beyyine
6 yı tekrar hatırlarsak ateşe en azgın en şerli kimseler girecek Tevbe 68 cin 23 ve beyyine 6 ayet ve fatır 36 da durum dahada netleşiyor orada hem Cehennem hem ateş geçiyor ve “Cehennem ateşi” yani ateş suçu işleyenlere hem kötü mekanda kalma hem ateş cezası.İşte tam burada karıştırılmaya başlanmış ikisi adeta tek varlık olmuş.Kuran üstüne basa basa Cehennem için kötü bir mekan,Ateşin ise Kafirler için hazırlandığı ancak istisna kabul edebilecek birkaç suç için (üstelik daha şefaat konusuna hiç girmedik) durumlarda ancak ateş cezasının verileceğini söylemesine rağmen durum ve algı yine değişmemiş.Halbuki Cehennem kötü bir mekan Ateş ise tarifi imkansız acı ve ıstırap.İkiside kötü demeyin İkisini kıyaslamaya kalkarsak kıyas bile kabul etmez.Mesela 10 dakika o korkunç dehşetli ateştemi yanmak istersiniz Yoksa çok kötü hücrede 20 yılmı geçirmek istersiniz.Rabbim niye kafir için hazırlanmış demiş tabiki ilk olarak herkesin kurana uyması için.Ama uymaya çalışanlar içinde herkes üstüne alınmasın diye Enam 82 imanına şirk bulaştırmayanlar güvendedir gibi çokça müminlere has ayet indirmiştir.(buna benzer çokca ayeti yukarda yazmıştım)Allah aklımızı kullanmamızı ister.Müminlerin huzurlu olmasını ister.Tabi kurana değilde geleneğe inanıyorsan o korkuyu,endişeyi hakediyorsun demektir.Niye Rabbimiz 10 un üzerinde ayetde Cehennem için kötü bir mekan derde tek bir tanesinde onun içi Ateşle doludur demez
Niye Kafirler için hazırlanan ateşten sakının derde aynı şeyi Cehennem için söylemez çünkü insan zayıf yaratılmıştır (Nisa 28).Çok günah işlemeye müsaitdir.Nitekim peygamber ve sahabilerde günah işleyebilmişlerdir bunlar kuranla sabitdir.Kuranda inkarcılar,müşrikler ve çok azgın insanlar için Ateş azabı var şiddetli azap var derken onları lanetlerken ,daha hafif suçlara cehennem,ondanda hafiflere sadece azap yazması tesadüfmüdür.Unutmayın kuranda tesadüf yoktur

Cehennem ve Ateş aynımı 9.Bölüm

Kuranda Ateşle anılan herşeyin tamamına yakını inkarcı,müşrik ve çok azgınlar için geçer.Lütfen ateş (Nar,seira,Leza,harik,sekar,cahim) gördüğünüz kelimelere ayetin birkaç önüne ve sonuna bakın anlayacaksınız.Bağımsız olarak kabul edersek Zulümle kul hakkı yeme,Riba yoluyla insanları soyma,insanların evine malına çökme
Gaybdan haber aldığını söyleyip insanları dolandırma vs gibi suçlar için ateş geçer Bunlarda zaten azgın guruba dahil edilir.Bunun dışında normal günahlar için(Tabi aşırıya gitmeden günaha iyice batmadan) ya Cehennem geçer yada sadece onun altındaki suçlar için azap geçer.Ama inkarcı grup için hem Cehennem geçer,
hem ateş geçer hemde Allahın laneti gazabı vardır.Aşağılaması vardır.Mesela onlar hayvan gibidirler der.Kahrolsun ateş halkı der.(mülk 11) Allah onlarla konuşmaz der.İnsanın en şerlileri der.Buna benzer çok sert ifadeler görürseniz o ateş suçluları içindir.Peki tersten düşünürsek yani Cehennemle ateşi geleneğin olduğu gibi aynı kabul edersek nasıl olur.Buruç 10 ayeti görmezden geliriz(Hem cehennem hem ateş ayrı geçmiştir.Leyl 14-16 Beyyine 6 A.imran 131 bakara 24 ve daha çok sayıda Kuranın kafirler için hazırlanan ateşten sakının ayetini görmezden geliriz.Basit suçlularla kafirleri aynı kefeye koyarız.Yani komple azap kavramını,Allahın merhametini, Cehennemi,ateşi hiç bir zaman anlayamayız.Gelenekciler ve kurancılar Terazi ve kitabın solundan sağından verilmesinde ittifak yapmışlardır.Halbuki Terazisi hafif gelecekler ile kitabı soldan/arkadan alacakların yalnız inkarcı,müşrik ve azgınların olduğunu rahatlıkla görebilirler.(Bu konuda ayrı bir makale var kitap ve terazi ayetleri
yine www.iyibilgi.web.tr den Terazi ve kitap ayetleri bakabilirsiniz.)Ama sağdan almaklada iş bitmiyor.İnşikak 8-10 ayetlerine göre sorgu devam ediyor.Fakat kolaydır der Rabbimiz.Yani önce düzgün bir iman varmı yokmu ona bakıyor.Bunu nedense kimse konuşmaz,açıklamaz.Dünya kadar günah işliyoruz.Rabbimiz hepsini
affedip birini affetmezse o zaman bizde Ley l4-16 daki gibi azgın birimi olacağız Beyyine 6 daki gibi insanların en şerlisimi olacağız.Hani birçok ayetde ateş kafirler için hazırlanmıştı?bizdemi kafir olacağız.O sapkın gruplarla aynı sonumu paylayacağız bu konuda kurandan değil önyargılarından geleneğin etkisinden
konuşuyorlar.Meariç 28 Kimse azaptan emin olamaz demiştir.Tabi onlara göre azap deyince yakılmak anlaşılıyor.Hani zerre kadar iyilik ve kötülük karşılık bulacaktı.İşte Rabbimiz düzgün bir iman ve kendine göre ameller sonucu eğerki ateş suçu işlememişse yada affedilmemişse o zaman Sıkıntılı bir şekilde
mahşer yerinde hesabın öncesinde ve sonrasında psikolojk azapla bekleterek,yada gerekli görürse Cehennem zindanına atarak o azabı tamamlayacak.Ayetleri tekrar hatırlarsak Hz.Yusufda zindana atılmış ve bu azaptan sayılmıştı,Bahçe sahiplerinin ekinlerinin heder olması onlar  azap sayılmıştı sürgün edilmek azap sayılmıştı.,İşlediğin suçun karşısında ateş yazmıyorsa  Rabbim niye bizi ateşe atsın.
Yine ayetleri hatırlarsak bazı ayetlerde Rabbim bizi ateşten koru diye dua etmemizi ister Niye Cehennem değil ?.Melekler takvalı kimseler için onları Ateşten koru diye dua eder niye Cehennem değil? sad 58-61 ayete bakarsak cehennemde azgın grubun birbirlerini suçlamalarında Cehennem azabını birbirleri için yeterli görmeyip ATEŞTEKİ azabını artır derler.Bütün bunlar normal bir kitapda geçse bile tesadüf değil kaldiki Kurandan bahsediyoruz.

Cehennem ve Ateş Aynımı 10.bölüm

Bütün devletler gelişmişlik oranına göre suçu ve suçluları caydırmak için suçun büyüklüğüne göre ceza sistemi yapıp kanunlarına yazarlar.En büyük suçlar için en büyük cezayı yazarlar.Cinayet ve gasp en büyük cezayı gerektirir genelde.Bazı ülkeler idam der.Bu yüzden kişi bilirki bir cinayet işlediğinde cezası idamdır.O kişi hırsızlık yapsa,korsanlık yapsa yine cezası vardır.Ama cezası idam değildir daha düşüktür.Bu yüzden özellikle cezaevleri tıklım tıklım dolmasına rağmen İdam suçlarına az bulaşılır.Aklın yolu bir idamdan nasıl kurtulursun idamlık suç işlemeyerek.Bakara 24 ve Tahrim 6 ayetde Rabbimiz Ateşten sakının/korunun demiştir.Peki ateşten nasıl korunacağız.Tabiki en azından Ateş suçu işlemeyerek. Tabi diğer suçlarıda işleyelim anlamına kesinlikle gelmiyor.
Yani Ateş suçu işlemezsen yada işlediğin halde Rabbimiz af ederse işte o zaman Kafirler için hazırlanan ateşten korunursun.İşin bir önem sırası olmalı.A.imran 102 de Allahtan gerektiği kadar sakının derken,Nisa 28 de İnsanın zayıf,zaaflı olduğundan bahseter.Tegabun 16 da ise Gücünüz yettiği kadar sakının der.Demekki istiyorki siz bunu yapamayacaksınız bari gücünüz yettiği kadar sakının. Bütün devletlerde gelişmişliğine göre iyi yada kötü eleştirilsede bir Ceza ve Adalet sistemi vardır.Bir ceza kanunu vardır.Derki hırsızlık yapanın cezası mesela 5 yıl hapisdir der.Adam öldürürsen 24 yıldır der.Ülkelere göre suçun kasdi vs.oluşuna göre bu suç müebbet olur,bazı ülkelerde idam olur.Ama İyi kötü bu suçun cezası Ceza kanunlarında yazar.
Peki Bunu bir beşer Ceza sistemi oluşturup bir kitaba yazarda Alemlerin Rabbi yazdırmazmı?Elbette yazdırır.Zerre kadar iyilik ve kötülük karşılığını bulacak der.Nitekim Kuranda bazılarına AZAP der.Bazılarına Şiddetli AZAP der.Bazılarına CEHENNEM der.Bazılarına ise ATEŞ der.Ateş geçen yerler önce anlattığım gibi tamamına yakını inkarcı guruba aitdir.Onlara ayrıca yine Lanet eder,
Gazabım vardır der. Peki biz nasıl anladık,nasıl anlattılar.Bütün azap, Cehennem ve ateşi adeta birleştirip hamur yapıverdik.Kavramlar allak bullak oldu.Basit bir suçla çok azgınlar,kafirler için var dediği ATEŞ cezası Cehennemle aynı oluverdi.Dahada ileri gidilip azap kelimeliride Ateş gibi algılandı.Hatta ve hatta hiç bir şey yazmadığı(Namaz,oruç) gibi şeylerde ATEŞ oluverdi.Unutmayın Allah vadinden dönmez bizi ancak bildirdiğinden sorumlu tutar bildirmediğinden değil

Cehennem ve Ateş Aynımı 11.bölüm

Tevbe 63,68,81,109 cin 23 beyyine 6 ve fatır 36 ayetde Cehennem ateşi arka arkaya geçmiştir.Önce Nar sonra Cehennem kelimeleri geçtiği için Cehennem ateşi şeklinde okunmuş hafızalara kazınmıştır.Cehennemin zıttı olan Cennet kelimesinin tanıtımlarına baktığımızda ise tam tersi şeklindedir. Kehf 31 ayetde Önce Cennet sonra adn kelimesi ve cennetin içini anlattığı ırmaklar geçer.
diğer ayetleri incelemek isteyenler 26/85 38/50 19/61 9/72 18/107 13/23.38/50 35/33 40/8 61/12 98/8 Sizce bunlar tesadüfmü.Bunlara isim tamlaması olduğu için diyebiliriz,sıfat tamlaması olduğu için diyebiliriz.Ama Her ne dersek diyelim;Irmaklar akan Cennet diye okursak; öbür tarafıda “Cehennemi olan ateş” yada Cehennemide olan ateş diye okumamız lazım.Sonuçta Nari Cehennem Kafirleri
hedef almaktadır.Orda Cennetin tersine Nar kelimesinin yazılması Ateşe dikkat çekmek içindir.Yani orda özne Ateştir Zaten inkarcıların asıl cezası ateşdir. Halbuki Cennetde önemli olan cennetin kendisi diğerleri ise ayrıntıdır yani özne Cennetdir. İlk bakışta anlam açısından bir sıkıntı yok.Kafirler için hazırlanan ateşten sakının diye sadece içinde “Ateş” geçen ayetler var.O Ateşe ancak çok azgınlar girer diyen ayet var.
Zaten yukardada açıklamıştım.Ateş kelimesi geçen ayetlerin öncesine ve sonrasına bazende direk aynı ayetin kendisine bile baktığımızda tamamına yakını inkarcılar ve yüz çevirenler olduğunu görebiliriz.İşte bu noktada Cehennemi olan Ateş şeklinde doğru çeviri yapılırsa Cehennem ve Ateş farkı çok bariz şekilde ortaya çıkar.Kafirlerin asıl cezası ateştir.Onlar için hem Cehennem hemde ateş cezasının olması ve geleneğin bu ikisini aynı zannetmesi sonucu nesilden nesile bu şekilde aktarılagelmiştir.Zaten bu kadar ayrıntıya bile gerek yoktur.
Bu ikisi aynıysa hemen 11.bölümün altındaki Cehennem ateşini şu şekilde çevirirsek sorun ortadan kalkar.onlara Cehennem Cehennemi vardır olmadı.Onlara Ateş Ateşi var bakın bu da olmadı.Kuranı inceleyin aynı anlama gelen kelime hiç yanyana gelmişmi. Dikkat çeken bir konuda Kuranın insanları Ateş ehli ve Cennet ehli diye ikiye ayırmasıdır.Neden Ateş ehli demiştirde Cehennem ehli dememiştir.Çünkü Cehenneme günahkar müminlerde girecek.Allah ikisini bir tutmayacağını bir çok ayetde belirtmiştir.müminleri üstün tutması illada herşeyi bağışlayıp hemen cennete koyacak anlamına gelmiyor.Çünkü herşeyin hesabı verilecek.Mesela Kafirlere Ateş derken
Müminlere cehennem demeside büyük bir nimetdir.Eninde sonunda o cennete gidecektir.Nitekim Şura 7.ayet bunu gösterir.Birkısmınız cennetde bir kısmınız ateştedir der.Bunu Çelişki gibi görmeyin bu en son olacak birşeydir.Nitekim inkarcılar bile direk ateşe değil Cehenneme giriyor.Cehennem/ateşden Çıkış varmı yokmu konusuda yılardır tartışılır hala bir ittifak yapılmaz.Çünkü Cehennem ve ateş farkı bilinmemektedir.Çokça ayetde Cehennem/Ateşden çıkış olmayacağı varken Nebe 23 de kafirlerin orada uzun süre yada çağlar boyu kalacağı vardır.Niye cehenneme ebedi değilde uzun süre çünkü oradan çıkıp daha kötü olan esas cezası olan
Ateşe gireceklerdir.İşte Cehennemle ateş farkını bilmeden çıkış olup olmadığıda tam bilinemez.Nebe 23 ü okumuşken Lütfen 24.ayetide okuyun orada serinlik yoktur der.Ateş olsa zaten serinlik olmaz cayır cayır yanıyor Cehennem kötü bir mekan diye zaten onun üzerinde ayet var.Ateş ise yakıcı kavurucu tarifi imkansız acılarla dolu bir yerdir.Benzer bir ayet vakıa suresindede vardı.
Ateş halkı diye geçen Ayetleri yukarıda yazmıştım.Vakti olan tekrar incelesin ayetleri incelersek tamamının istisnasız inkacılar ve yüz çevirenler olduğu görülecektir.Zaten kitabı soldan alanların aynı inkarcılar olduğunu görmüştük.Yine Leyl 14-16 ile Beyyine 6 da genel olarak vardı o ateşe en azgınlardan başka kimse girmez diye.Bakın ayetler nasıl örtüşüyor.

Cehennem ve Ateş Aynımı 12.Bölüm

Yukardada bahsettik Ateş ehli ve Cennet ehli vardır.Malesef Açık açık Ateş ehli yazdığı(Ashabul nar) halde Cehennem ehli diye çevirirler.Cehennem kötü mekanın adı olduğu gibi korkununda adıdır.O yüzden yukarda gördük çokça Ateş azabından koru diye ayet varken tek bir yerde Cehennem azabından koru diye ayet vardır.Bu yazacağım konu biraz müteşabih ama aklıma geldiği için yazmak zorundayım.Ateş ehline yukardada gördük Ateşe sevk ayetleri vardır.
Ateş suçlulurına baktığımızda İnkarcı ve yüzçevirenlerin yanında mesela zulumle kul hakkı yiyenler,Yetim ve zavallı hakkı yiyenler gibi gruplarda vardır.Bunları yapanların arasında mümin varmıdır elbette vardır.Eğerki rabbim bağışlamazsa onlarda ateşe gireceklerdir.Tabi o kadar büyük günahı işleyen biri gerçekten doğru yolu bulmuş olabilirmi burası gerçekten şüpheli burada yorum yapmak gerçekten doğru olmaz.AmaAyetleri incelerken gözüme takıldı.İnkarcı grup Ateşe girdiğinde Duhan 47 ve Saffat 55 de ateşin ta ortasına girdiğini görüyoruz. Ala 12.ayetde Şaki olan (inkarcı) olan kişiye EN BÜYÜK ATEŞE girecek der.Biliyoruzki azapda derece derece.mesela münafıklar ateşin en altında en kötü yerindedir.Yani demem o ki gerçekten mümin olup nefsinin etkisi ile ateş suçu işleyenler eğerki bağışlanmazsa Cehenneme girecek ,hapis yatacak,ateşin korkusunu çekecek ateşede günahı oranında girecek diyebilirmiyiz.Durum onu gösteriyor ama en doğrusunu Allah bilir.Ateş ehline normal Cehennem ve ateşin yanında Allahın birde gazabı vardır.Lanetlemesi vardır. yukarda çokça gördük.Birde Duhan 56 ayetde Allah müminleri ateş azabından korumuştur der.A.imran 185 de Allah kimi Ateşin elinden çekip kurtarıp cennete korsa o kurtulmuştur der.Bunlarda 4/4 lük günahsız mümin değildir.Çünkü direk Cenneti haketmiş ise Rabbim ne diye korudum desin o zaten haketmişti.Ayrıca günahkar hiç kimse yoktur.Bunlarıda bu şekilde değerlendirmek gerekir.
Rabbimizin çok bağışlayıcı ve esirgeyen,merhametli olduğunu zaten biliyoruz.Ama biz sanırım ayetleri yeterince incelemiyoruz.Rabbimiz günahları bağışlar eyvallah ama birde Merhametli davranıp cezaları hafifletebilir.Bunlar kuranda var bu ayetler boşuna inmedi.Defalarca müminlerle inkarcıları bir tutmayacağını bildiren Rabbimiz 2/86,162 3/88, 16/85,35/36,40/49 gibi ayetlerde tamamı inkarcı olan kişilere türkçe hafifletme anlamına gelen “yuhaffefu” kelimesini kullanmış yani onların azabını hafifletmeyeceğini bildirmiştir.Demekki müminlerden dilediğini indirecek.Zaten 4/28 de yükünüzü hafifletmek istiyorum diyor. 2/178 de ise katil olan kişi için önce kısas vardır diyor sonra ise yükünüzü hafiflettim diyerek diyetlede kurtulabilirsiniz diyor.Yani ölüm cezasından para yada mal verme cezasına düşüyor.

Ateş Ehlinin göreceği Cehennem Azabı ile Günahkar Müminlerin göreceği Cehennem Azabı Aynımı 13.bölüm

Bu da aynı değildir.Hicr 43 de Cehennemin 7 kapısından söz edilir.Kuranda geçen ateş çeşitleri şunlardır.Nar,seira,Leza,sekar,cahim,haviye,hutame ve harik dediğimiz yangın anlamına gelen kelime vardır.Nar halen arapçada kullanılan en yaygın kelime ve bildiğimiz ateştir.Yani diğer ateş çeşitlerini “Nar”ın özellikli halleri diyebiliriz.Nar ı bunların dışında tuttuğumuzda 7 tane ateş çeşidi kalıyor
Bunlardan gerçek ateş olmayan sadece haviyedir.Karia suresinde içi,gönlü yakan bir pişmanlık ateşidir der.Yine araf 9 müminun 105 te ise tartıları hafif gelenlerin pişmanlık ateşini anlatır.Henüz ateşe girmediği için fiziki değildir bunu burdan anlıyoruz.Buna göre müminler ateşsiz bölüm olan burdan girmeli.Tabi ayet müteşabih olduğu için biz sadece yorum yaparız
Ama yukarda gördüğümüz üzere Cehennemi tanıtan 10 un üzerinde ayetde orada arapça Bi’sel yada Sa’et geçer bunlarda kötü istenmeyen bir şey anlamına gelir.Fakat bunlardan daha şiddetli daha berbat olanı vardır.Mesela Kaf 24-26 da inkarcı grubun Cehenneme sevkinde bu iki kelimenin dışında türkçe yede geçmiş olan Şedid şiddetli azaba atın der.Rabbimizin gazabını zaten ayetden anlayabilirsiniz atın kelimesi bile 2 kere geçmiş.Yukarda da gördük Rabbim müminlerle
kafirleri bir tutmayacağını onlarca ayete belirtmiş.Yani bu müminleri illa affeder sıfırlar anlamında olmamalı azabıda af edebilir,hafiletebilir 12.bölümde gördük.Birçok ayetde inkarcıların azabından hafifletme olmayacağını özellikle söylemiştir.Ateş dışındaki azaplara baktığımızda irin benzeri şeyler yeme,kaynar su dökülme,demir kırbaçlarla işkence vs.azapların hep inkarcılarla ilgili olduğunu rahatlıkla görebiliriz.Bunun için
“www.iyibilgi.web.tr dini konulardan Ateş azabı çekecekler başka azaplarda çekeceklermi bölümüne bakabilirsiniz Ayetleri ile verilmiştir.(hac 19,51 ibrahim 50 duhan 43-46 vs) Yine A.imran 151 de ise inkarcılara kalplerine korku salacağız der.Rabbimiz Mümtehine 1-bakara 98 ve bazı ayetlerde kafirlerin düşmanı olduğnu belirtir.Hiç Allahın düşmanım diye belirttiği grupla günahkar mümin bir olurmu?Yani fiziki azabın yanında endişeleride müminlerle kıyaslanamayacak kadar çok olacaktır.
Müminler için direk Cehenneme sevk ayeti yoktur.Ateşe sevk ayetide yoktur.Ama biliyoruzki müminlerde cehennem ve ateş suçu işleyebiliyor
Mesela cinayetin cezası ebedi cehennemdir.Üstelik Allahın gazabı ve laneti vardır der.onunda sevk ayeti yoktur.Bu konuda genel bir kaç ayet vardır o da Furkan 65-69 orada direk müminlere seslenerek yapmaması gereken günahlardan bir kesit sunmuş.Buna dayanılarak Sorgu alanında bekletilme gerekirse cehenneme ve ateşe girme olacaktır.Hemen peşinden gelen ayetde ise tevbe edenlerin durumunu düzeltenlerin kötülüklerini iyiliğe çevireceğini anlatıyor.
Casiye 10 ayet inkarcıların Cehennem azabınında Azim yani büyük olacağını anlatır.Furkan 34-35 onlar için Cehennem azabının Şerrun şerli,çok şiddetli olacağını anlatır.Aynı şey günahkar müminler için söylenmez

Cehennem ve Ateş Aynımı 14.Bölüm

Genelde Rabbimizin merhameti ve bağışlayıcı yönü her zaman ön plandadır.Ama Ahkaf 31.ayet buna ‘değişik” bir iyi örnektir.Çünkü orada Rabbimiz Allahın kitaplarına uyanların GÜNAHLARINDAN BİR KISMINI bağışlayıp ELEM VERİCİ bir azaptan koruyacağını söylemiştir.Tabi bizim “gelenekselci toptancı” anlayışımız hemen bunu bütün günahların bağışlayacağı gibi ön yargıdan hareketle direk günahlarınızı diye yani tamamı diye çevirmişlerdir.Halbuki günahlar anlamına gelen arapça
żunûbikum önünde “min” edatı vardır.Min edatı bir kısmı anlamındadır.sizlerde araştırabilirsiniz.önündeki kelimeye den,dan ekide verir.Mesela paramdan harcadım desem hepsini harcadım anlamı çıkmaz bir kısmı çıkar.Hepsini harcasam paramı harcadım derim.Y.nuri öztürk,Süleyman Ateş gibi hocalar bunu görmüş ve günahlarınızdan bir kısmını şeklinde tercüme etmiştir.Zaten orada hemen bağışladı Cennete koyacak sizi falan demiyor.Genelde günahları bağışlanan grubun hemen sonrakiayetlerde Altlarından ırmaklar akan Cennet diye ayetler devam eder burda öyle birşey yok.Lütfen bunu biraz uzun düşünün kesinlikle anlarsınız.Yine Nahl 25 ayetde saptıranlar saptırdıklarının günahlarından “bir kısmını” yükleniyorlar ve aynı “min”edatı orda da var.  Bakara 271 de de aynı şekilde sadaka verenlerin günahlarından bir kısmının bağışlanmasından söz edilir ve yine “min” edatıyladır.Üstelik Ahzap 31 deki ayetin ilk muhatapları inancı doğru dürüst olmayan müşrik vs kimseler.Allah günahlarından bir kısmını bağışladığında ne oluyor bu insanlar 4/4 lükmü oluyorlar.Hayır makalenin tamamını okuyanlar çok iyi bilirlerki Allah insanların imanlarını ölçüyor.İnancı tamsa bunlar kitabı sağdan alıp sorgusu devam ediyor (inşikak8)
Bu konuda Kitap ve terazi ayetleri diye ayrı bir makale var onları incelemenizi öneririz.Kitabı soldan alacaklar Yalnızca inkarcı ve kurandan yüz çevirenlerdir.Yine yukarda gördük Ateş vb azapların tamamı aynı kişileredir.Peki bunların bireysel günahları ne olacak.Hiçmi başka bir günah işlemediler.Zerre kadar iyilik ve kötülük karşılığını bulacaktır.Kalan günahları Allah affedebilir.Sorgu alanında endişe ve korku ile bekletebilir yada Cehennem denen hapse atabilir.
Ama Allah Cenneti sadece inkarcı gruba haram kılmıştır.(maide 72).Bakın günahkarlara demiyor,yada Cehennemliklere demiyor (buda bir Cehennem ve ateş farkı)
Yukardaki ayeti tekrar incelersek Elem verici ( acı verici) azap kelimesi fiziki azap anlamına gelmektedir.Elem kelimesini geçen bütün ayetleri tek tek incelediğimde istisna birkaç ayet hariç hep inkarcılara vereceği yani sonradan ayrıca ateş ve işkence (demir kırbaç,irin,kaynarsu) gibi bunları gördüm.Burda çıkarılması gereken çok dersler var.Yani bir şeyin elem olabilmesi için gerçekten fiziki bir acı vermesi gerekir.Öylede olmuş hep inkarcı grubu hedef alan Elim azap
gelmiştir.2.çıkaracağımız sonuç ise Ateş çok çok önemli olduğu üstelik bir girenin birdaha çıkmaması anlamına geldiği için Rabbimizde bu konunun üstüne çok çok düşmüştür.Kuranda çok fazla sayıda Ateş kelimesi vardır.Yukarda gördüğümüz şekilde değişik ayetlerde vahye uyun diyor,uymazsanız kafir olursunuz diyor,uymayanlara azap var diyor,uymayanlara elim ve şiddetli azap var diyor,sonra somutlaştırarak ATEŞ var diyor, Sonra ise iyice netleştirerek üstüne basa basa uymayanlara çeşitli ayetlerde
ALEVLİ,KIZGIN,KÖPÜRTÜLMÜŞ Ateş var diyor.Yani bir kişinin ateşte yanması hemde ebedi yanması için gereken tüm uyarılar fazlasıyla yapılıyor.Ayeti hatırlarsak LEYL 14-16 O ateşe en azgın kişiler girer demişti şimdi o ayetin kıymetini çok daha iyi anlayabiliyoruz.Furkan 65-70 arasını dikkatli okursanız orada müminlerinde işleyebileceği günahlardan bahseder ve ceza olarak CEHENNEM DER ATEŞ DEMEZ.Yine AZAP DER AMA ŞİDDETLİ VEYA ELİM DEMEZ.Bunlar tesadüf değil Ayet bunlar.Cehennem kötü bir mekan olmasına
karşın günahkar müminler için fiziki bir azap yoktur
Azap deyince hemen direk ateş geliyor.Ama azap mahrumiyet ve ceza gibi anlamlara da gelir.Nitekim öncede yazdım.Kalem suresi 33 ayet ve öncesi dünyada iken bahçenin afete uğraması bir azap olarak tanıtılmıştır.Haşr 3 de sürgün bir azap kabul edilmiştir.Yine yusuf 25-32 ayeti okursanız yusuf için ya zindan yada “elem” verici bir azap denmiş sonunda Rabbimizin desteğiyle zindan bir azap olmuş ve zindana atılmıştır.Zindan dışı elem verici azap ise bildiğimiz fiziki işkence idi.
Tamda ayetler nasıl örtüşüyor Cehennemede kötü bir mekan demişti birçok ayetde.Yani komple oranın mekanın adıdır Ateşli olan yerleride vardır Rabbimiz kimin ateşe atılacağını tek tek bildirmiştir.Çünkü çok çok önemli bir konudur

Cehennem ve Ateş Aynımı 15.bölüm ( Bu sefer Azabın en dibine kadar araştırıyoruz)

Lütfen özellikle bu bölümü dikkatle okuyunuz.Cehennemde ve Ateşde azap göreceklerin nasıl çok ayrıntılı bir şekilde açıklandığına şahit olacaksınız.Aşağıdaki ayetlerde muhatabın tamamına yakını inkarcı gruptur.Bu ayetler günahkar müminler için geçmez.Sadece bu bölümü inceleyen bile Cehennem ve Ateş farkını çok iyi anlar
Allah bir konu çok çok önemliyse o da o da o konuyu çok çok önemli bir şekilde açar ve açıklar.Tabi özellikle Ateş azabı konusunu çok fazla açmış.Önce kafirlere Azap demiş.Azap ceza,mahrumiyet hepsini içerir.Ateşde yanacaklar korkunç,dehşetli en büyük azabı görecekleri için sonra çok çeşitli ayetlerde AZİM azap demiş (3/105,176 ve çok sayıda ayet) (bu arada gerçekten Cehennem ve ateş zikredilmedende büyük azap,elim azap,şiddetli azap gibi çok fazla ayet var yer kaplamasından dolayı az örnek veriyorum lütfen
sizlerde araştırın.ben azap geçen cehennem geçen,ateş geçen hepsini tek tek düşünerek okuyarak bunları yazıyorum.Ali imran 177,Bakara 10 ve birçok ayetde ELİM AZAP demiş yani acıklı,can yakan şeklinde birçok ayetde geçer.Burası çok önemlidir.çünkü muhatap çeşitli işkenceler ve ateşe maruz kalacak.Mesela 36/18 ayetde taşlama vb olay Elim azap olarak adlandırılmıştır. Ali imran 178 Bakara 90 ve pekçok ayetde ise MUHİN yani Alçaltıcı bir azap vardır der.Hud 39,Tevbe 68 gibi ayetlerde ise MUKİM azap der yani
sürekli azap,kalıcı azap anlamındadır.Bu ayetler Cehennemden/Ateşten çıkış olup olmadığınında büyük delili.Yine 11/39 ayetde YUHZİHİ azap yani rezil edici.27/5 de ise SUUL azap yani kötü azap. Fatır 7,Talak 10 ve pek çok ayetde ŞEDİD yani şiddetli,çetin azap.Bakın bunlar hep aynı grup yani inkarcılar.42/16 vb de Allahın gazabı vardır der.41/50 vb de GALİZ yani yoğun kaba azap var der.22/9,22 vb ayetlerde HARİK azap yani yakıcı,kavurucu azap der.Yani olay öyle ilerliyorki bu azap çeşitlerini çok değişik şekillerde
açıkladıktan sonra Cehennem diyor,Ateşli Cehennem diyor en son Ateş diyor.İşin altyapısını hazırlıyor.Çeşit çeşit açıklıyor.Bak o kadar ayetin üstüne 67/6 vb çok ayetde inkarcılara CEHENNEM AZABI vardır diyor.22/72 vb.Çok sayıda ayetde inkarcılara ateş diyor.(Cehennem azabını çektikten sonra bu sefer ateşe girecekler).Baştan verdiğimiz gibi Leyl 14/16 da ateşe ancak inkarcı vb.azgın gruplar girer.Ne diyordu bazı ayetlerde Rabbimiz size nice örnekler verdim der.Yani durup dururken keyfi bir şekilde hop ateşe atıp
milleti yakmıyor.Ne ceza verecekse çok değişik örnekleriyle açıklıyor.Bu ayetler azap ayetlerinin başlangıcı sonra git gide somutlaşıyor.Ama müminlerin işlediği/işleyebileceği özellikle Furkan/65-69 arası ayetlerde ise hapis gibi tarif ettiği Cehennemden bahseder.Azap kelimesinde ise sadece azabı katlanır ve horlanmış bir şekilde kalakalır diyor Bakın inkarcılarınki gibi şiddetli azap demiyor,elim azap demiyor,kalıcı azap demiyor,kötü azap demiyor Şiddetli azap demiyor.Ne diyor kötü mekan Cehennem veya
Horlanmış olarak orada veya sorgu yerinde kalakalmak.Tabi bu günahlardan değişik şekilde bazı ayetlerde de bahseder.Mesela Cinayet için Nisa 93 de ebedi Cehennemdir der. Allahın gazabı ve laneti vardır der.Yinede Ateş demez.Allahın yanında başka birine dua eden kimse ise şirke girmişmidir yada girmemişmidir.
o konuya şimdilik girmek istemiyorum.Allahın yanında başka birinden yardım dilenen zaten kuranı tek kaynak olarak kabul etmiyordur ve onların cezası çok daha farklı olmalıdır.Beşer insanoğlu bile ülkesine,topluluğuna göre ceza sistemi oluştururken iyi kötü 1 yıl hapis der,10 yıl hapis der,müebbet der,ağırlaştırılmış müebbet der olmadı idam der hatta ceza ağırlaştıkça konu daha detaylandırılır Mesela müebbetin yanında birde ağırlaştırılmış müebbet vardır.İdamın nasıl infaz olacağı mahkeme kararında vardır.Zehirli iğne,asma vs gibi.
Yukarda gördük Rabbimizde kılı kırk yararak en mükemmel şekilde ceza sistemi oluşturmuş ama Geleneğe göre bu hiçmi hiç araştırmadan direk Cehennem demişler onuda kavramları altüst edip hepsini ateş kabul etmişler ve millet hangi suçtan nasıl yargılanıp ne kadar ceza alacağını öğrenemez duruma getirmişlerdir.Kuran apaçıktır.Cezalar önceden bellidir.Eksik ve yanlış bir terazi,kitabı soldan sağdan alma hesap günü anlayışıyla kimsede araştırma zahmetine girmeden bu duruma geldik.(Halbuki Terazisi hafif gelecekler ile kitabı
soldan/arkadan alacakların yalnız inkarcı,müşrik ve azgınların olduğunu rahatlıkla görebilirler.(Bu konuda ayrı bir makale var kitap ve terazi ayetleri yine www.iyibilgi.web.tr den Terazi ve kitap ayetleri bakabilirsiniz.) Bakınız tam bir iman nasıl önemli Eğer iman edip şükrederseniz Allah size neden azap etsin (Nisa 147) Birde şu ayete bakın.İnkarcıların yaptığı boşa gider onlar için terazi bile kurulmaz(kehf 105)

Terazi ve kitap ayetlerini okursanız zaten inkarcı ve yüz çevirenlerin kitabınını soldan alacaklarını,kalan günahkar müminlerin diğer günahları için kolay bir sorguyla yola devam edeceğini artık vakti geldiğinde cennete gireceklerini rahatlıkla anlayabilirsiniz.Önemli olan kuranın istediği şekilde tam iman edip en azından yolumuza orta halli olarak devam edebilmek

Diğer terazi,kader,müminler için güvenli cehennemmi konulu makaleleri incelemenizi öneririz.Ayrıca 16 ve 17 bölüm ile Acaba ne yapsak kafir oluruz konulu makaleler Mart 2022 sonu itibari ile hazırlanmıştır

sorularınız için karaozo388@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu