Dini Bilgi

ALLAHIN MÜMİNLERE DÜNYADA İKEN YARDIMI ,BELALAR,  VE KADER KONUSU

YARDIM,BELALAR VE KADER KONUSU

 

 

Öncelikle  şunu belirtmek gerekirki kader mevzusu kuranda ölçü yerine geçmektedir.Rad 8,17

Hicr 21 gibi pekçok ayetde durum böyledir.Bu genelde doğa yasaları için kullanılır.Ama gelenekte sanki Allah kimisini iyi işler,kimisini kötü işler yapacak şekilde yarattı.Bizlerde ona göre işlerimizi yapıyoruz gibi anlaşılmıştır.Öyleyse kötülerin suçu ne?100 kişişi öldüren katil ile 100 kişiyi kurtaran doktorlar arasında fark kalmaz. Biz bunları konu dışı bırakırsak Allahın müminlere özel bu dünyada ve ahiretde yardım ayetlerini incelemeye çalışacağız.Bunu iki şekilde ikiye ayırabiliriz.1-Allahın dinini yayarken yardım 2-Allahın gündelik işlerde yaptığı yardım.Birde şu şekilde ayrım yapabiliriz.1-Ferdi olarak yardım.2-Topluluk olarak yardım

Allah hem müminlere hemde inkarcı ve yüz çevirenlere bu dünyada  hem bela,musibet verdiği gibi hemde mal,mülk,para,şöhret gibi şeylerde yardım ediyor.Mesela genelde  teknolojik buluşlar,zenginlik,bütün dünyaya egemen olma çabaları vs hep batılı ülkelerde ve Japonya gibi ataistlerin fazlaca bulunduğu yerde oluyor.Bireysel olarakta baktığımızda zenginlik,para,şan şöhret onlarda da oluyor.Çünkü özgür irade ve imtihan var.Peki dünyada iki tarafada bunlar oluyorsa Allah sadece Ahiretde mi  ikisinin arasını ayıracak kesinlikle hayır.İşte tamda biz bu konuyu araştıracağız.Baştan söylemek gerekirse müminlerede bela gelebilir ama onlara ALLAH REHBERLİK EDER ve belayı kolay savar

 

Bakara  152-157- korku,açlık,kıtlık ile sınanmak sabredenleri(direnip dua edenleri) müjdele

Burada müminlere hitap ediyor.

27/89 müminlere dünyada ve ahiretde yardım

3/119 ve 120 de müminleri överek sabırlı davranmalarını gerektiğini öğütler.Ama beleda gelebileceğini ama erdemli davranırsanız zarar veremeyeceğini söyler

3/186 müminlerede bela gelebilir.

Bakara 214 müminlerede bela ve zorluklar geleceğinin en iyi kanıtı öyleki Resul bile Allahın yardımı ne zaman demeye başladı,Rabbimizde cevap veriyor yardım yakındır sizden öncekilerde sınandı,sizde sınanıp cennete gireceksiniz.

Tevbe 124-127   inançsızların inkarlarını,müminlerinde imanlarını artırır İnkarcılar her yıl birkaç kez bela görürler TOPLU GİBİ

Taha 124 kurandan yüzçevirenlere sıkıntılı bir hayat vardır.bireysel-

3/56  inkarcılara bu dünya ve ahiretde şiddetli azap

18/42  Allah inkarcıların ürünlerini yok ediyor.(Allah dünya hayatınada mühadahele ediyor)

 

14/7 sabır ve dua ile yardım isteyin

2/45    bireysel ve toplumsal olarak sabırla(direnme) ve duayla yardım isteyin tevhidli olmayanlara zor gelir

30/40-42  karada ve denizde bozulmalar müşriklerin yaptıklarından dolayı çevre ve kendi felaketleri

4/62 kendi yaptıklarından dolayı toplu bela

42/30 iyilik Allahtan kötülük kendinden birçoğunuda bağışlar  BİREYSEL

42/48 yukarda şura 30 gibi iyiliğe sevinen kötülüğe(kendi yaptıkları yüzünden)  nankör olur  BİREYSEL

16/112-113  İnkarcılar açlık ve korku ile sınanır TOPLUMSAL

17/67 ayetin öncesi ve sonrası Allahtan başkasına yalvarmanın belalarla sonuçlanabileceğini anlatır

39/38 yukardaki isra 67 ile aynı mahiyette  bireysel ve toplumsal

Nisa 78 Sana isabet eden iyilik Allah’tandır. Sana isabet eden kötülük kendindendir.

Nisa 79   İyilik ve kötülük hepsi Allahtandır.

Bu peşpeşe gelen iki ayet çelişki değil aksine birbirini açıklar.bireysel*

Her şey önünde sonunda Allah’ın izni ve kontrolü dahilinde olup (4:788:17) başımıza gelen kötülükler kendi hata ve günahlarımızın sonucudur (42:3064:11). * Örneğin, ateşe elini sokan elini yakarak kendisine zarar verir. Bu zarar Allah’tan değil, kendisindendir. Ancak ateşin yakması olayı Allah’ın yasası olduğundan Allah tarafındandır. 4:78 ayetinde geçen “ind (taraf)” kelimesinin 4:79 ayetinde bulunmayışına dikkatinizi çekerim. Birincisinde ilişkinin dolaylı oluşu, ikincisinde ise dolaysızlığı ima edilir. * Ayrıca Bak: 57:22-23.

 

Bakara 286 da Rabbimiz kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez demiştir

 

ŞİMDİDE ZENGİNLİK VE FAKİRLİK MESELESİNE BAKALIM

17/30 BU ÇOK ÖNEMLİ  MEALLER ALLAH DİLİDİĞİNE BOL RIZIK VERİR DER AMA SÜL.VAKFI ŞÖYLE MEAL VERİR Rabbin, doğru tercihte bulunan ve gerekli güce sahip olan için rızkı yayar

. O, kullarının içini bilir ve her şeyi görür. ŞAE fiili ile ilgili 5/48 açıklaması

var.iSLAMOĞLUDA BENZER MEAL VERİR.ZATEN ALLAH DİLEDİĞİNİ SAPTIRIR AYETLERİDE BÖYLE ÇARPITILMIŞTIR.DOĞRUSU HAKEDENİ,GAYRET GÖSTERENİ VB OLMALI İDİ

 

 

Mustafa İslamoğlu Meali  30. Ayet Açıklaması
[2258] Parantez içi açıklamalarımız, men ilgi zamiri ile birlikte gelen yeşâ’ fiilinin çift özneyi gören konumundan kaynaklanmaktadır (Bkz: 13:27, not 37). Kuşku yok ki Allah, her konuda olduğu gibi rızık konusunda da yasalar koymuştur. Bu yasaların başında, insan çabasının karşılıksız kalmayacağı ilâhî kuralı gelir (53:39). Bir başka âyet, rızık konusunda ilk adımın insandan beklendiğini ifade eder (65:3).

 

 

13/26  rızkı dilediğine/dileyene verir,veya daraltır

28/82 rızkı dilediğine/dileyene verir veya daraltır,inkarcılarıda yıkıma uğratır 81.ayet

29/62  rızkı dilediğine/dileyene verir,veya daraltır

30/37 rızkı dilediğine/dileyene verir,veya daraltır

34/36De ki: “Sahibim rızkı, çalışan ve yeterli donanıma sahip olan için yayar. Ama çoğu insan bunu böyle bilmez.”   Sül.vakfı meali

39/52            rızkı dilediğine/dileyene verir,veya daraltır

42/12  rızkı dilediğine/dileyene verir,veya daraltır

Araf 95-97 ye baktığımızda takvalı tevhid inancı ile yaşasalardı toplumsal olarakda Allahın yardım edeceğini, bol zenginlik verip bela musibetler vermeyeceğini bildiriiyor

Talak 65/3’te: “Ona beklemediği ve tahmin etmediği yerden rızık verir.

Rızık ayetlerine baktığımızda ortak özellikleri hepsinin çalışma ile ilgili olduğnuu rahatlıkla görebiliriz.

MÜMİNLERE ÖZEL ALLAHIN DÜNYADA  YARDIM AYETLERİ

 

Sad 28 ayetinde müminlerle inkarcıları bu dünyada da bir tutmayacağını bildirmiştir ilerleyen ayetlerde nimetler,zenginlikler verdiğini örnekleriyle açıklamaktadarır.

Casiye 21 açıkça dünyada ve ahiretde iki grubu bir tutmayacağnı bildirir.

Zümer 10.güzellik yapanlara güzellik var

Nahl 30-32 güzellik yapanlara güzellik var

Nahl 97 Müminlere hoş bir hayat yaşatırız.Süleyman Ateş buna meal verirken daima huzurlu olduğunu,halinden memnun olacağını bütün işlerin en güzel şekilde yapmış gibi ödüllendireceğini söyler

Yunus 61-64 kuranı okuyup uygulamaya çalışanların  Geçmişten dolayı hüzünlenmeyeceği gelecekten dolayı kaygılanmayacağnıı anlatır.havf ve hüzn Arapçada geçmiş ve gelecek için kullanılır.Kuran okunurken dinleyenleri yani anlamaya çalışanlara Allah merhamet ediyor.Araf 204

Fussilet 30-32 her iki taraftada yardım edeceğini söyler

Bakara 200 de sırf dünya isteyene dünyada verileceğini ama ahiretde payı olmayacağını,201-202 de ise ikisini birden isteyene payları oranında vereceğini bildirir.(Rabbene duası)

 

Gördüğümüz gibi hem inkarcılara ,müminlere hem rızık,yardım yapılmakta hemde bela ve musibet her iki tarafada gelebilmektedir.ama gördüğümüz gibi müminlere has yardım ayetleride vardır hemde bu dünyada

O zaman bu durumu nasıl açıklayacağız.İşte bu noktada gözümüzden kaçırdığımız bir şey var o da fiziki varlıkları veren Allah olduğu gibi içimizdeki korku,endişe,sevinç,muhakeme yeteneğinide veren Allahtır.Allah rehberlik ederse sorun çözülür.Hemen biraz önce gördüğümüz Nahl 97 ayet hoş bir hayat yaşatırız der.Dikkat ederseniz bazı ayetlerde ,mal,mülk,veririz,yardım ederiz değidiği gibi,bazılarında mutlaka imtihandan geçip musibet ve belalar vereceğini söylüyor.Bu çelişki değil ikisininde zaman zaman olabileceğini bildirir.

Tegübün 11 ayet Allah’ın bilgisi dışında hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse, Allah, onun kalbini doğruya yöneltir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen’dir.

Bu ayetde muhteşem bir şekilde Allah musibetlerede rehberlik ediyor.En iyi bir şekilde nasıl davranmamız gerektiğini kalbimize ilham ediyor,muhakeme yeteneği veriyor.İşte bunu inkarcılara vermiyor.Allah bu iki grubu ayıracağım demişti işte bu ve benzeri ayetlerde ayırıyor.Basit bir trafıkte araba kullanırken yada yan bakma kavgasında ölenler,öldürülenleri düşünün.Allah müminlerin kalplerine rehberlik yapıyor.Yüzçevirenlerin ise rehberi şeytandır

Zuhruf 36,Nahl 25 ayetleri bunları söyler

Hadid suresi 22/23 te ise herşeyin bir kitapta yazılı olduğu herşeyi bildiğni söyler

22﴿

Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a göre kolaydır.

﴾23﴿

Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve O’nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye (böyle yapmıştır). Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez.

sebep ve sonuç ilişkileri böyledir.Ezici çoğunluğun yanılması ancak bu şekilde izah edilebilir.Kuran dinde sadece kendini kaynak olarak kabul eder.Başka kaynaklar edinirsen ilk düğmeyi yanlış iliklemiş ve dolayısıyla komple yanlış iliklemiş olur ve doğru yolu bulamazsın

Yani illa maddi gözle görülen değil manevi olarak hareketlerimizede bakmak lazım.Örneğin kimisi tek kaynak kuran diyerek doğru yolu bulur,Ezici çoğunluk ise kuranın üstüne birçok kaynak daha edinir ve şirke girer.Doğru yolu bulan için Allahın yardımı değilde nedir.

Dışarıdan zengin,mal,mülk servet,makam sahibi olanların iç durumunu bilemeyiz.Dünya kadar rezillik çekip onu yiyemeden ölüp giden binlerce insan var.Makam sahibi diye şımarıp kuranı unutanlar,sonra makamı bittiğinde psikolojisi bozulanlar vs.bunların gerçek huzur olmadığı ortadadır.

Allahın müminlere Ahiretde yardımı ile ilgili çok fazla ayet var bu konu “Cehennem ve Ateş aynımı’ konulu makalede işlendiği için tekrar o konuya girmeyeceğim isteyen oradan bakabilir

94/5-6   her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.Ayet iki kere yazılmış hatta her güçlükle iki kolaylık vardır diyede tefsir ederler.çünkü kolaylık ve güçlük zıt olduğu için birarada bulunmaz ama Allahın ayetlerine inanıp güvenenler bunu bilir.

Elbette herşeye rağmen bizim bilemediğimiz bir şekilde hayat devam ediyor.Mesela kimse doğduğu yeri,akrabalarını seçmemiştir.Kimi varlıklı bir ailede doğar,kimi fakir.Bize düşen kuranın açıklamadığı konularda Allaha tam güvenmektir.Ama bütün ayetlere baktığımız zaman tevhid inancına sahip kimselerin daha huzurlu ve kendini güvende hissettiği açıktır.Ayrıca İmtihan için hem inkarcı vs gruba belalar,sıkıntılar gelebilirken hemde tevhidli müminlerede gelir.Fakat Taha 124 ,Tevbe 124-127 gibi ayetlerde inkarcı vs gruba ekstra belalar geleceğini,dar bir yaşam(sıkıntılarla dolu) olacağını bildirir.Buradan rahatlıkla o nların yaşantısının daha zor olduğunu anlayabiliriz.

kelimeside geçtiği tüm ayetlerde inkarcılar için geçer.Yüreklerine korku salacağız der.İnsanı dehşette bırakan iç dünyasında fırtınalar estiren bir korku anlamındadır

ALLAHIN DİNİNİ YAYARKEN YARDIMI

6/34  dini yayarken eziyet çekenlere yardım gelir

2/214 aynı şekilde yardım yakındır

12/110 dini yayarken yardım ulaşır

22/40 Allah kendisine (dine) yardım edene eder

37/171-173 dine yardım edene kesinlikle Allah yardım eder

47/7 dine yardım edene Allah yardım eder

3/142 dine yardım,kurana yardım,(bir ayetde kuranla cihat edin demiştir)

61/14 Allahın dinine yardım edene yardım eder.

94/5-6   her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.Ayet iki kere yazılmış hatta her güçlükle iki kolaylık vardır diyede tefsir ederler.çünkü kolaylık ve güçlük zıt olduğu için birarada bulunmaz ama Allahın ayetlerine inanıp güvenenler bunu bilir.

ALLAHIN YARDIMI NASIL OLUR

9/14-16  savaşta inkarcılarla savaş edin ALLAH SİZE YARDIM EDER ONLARI SİZİN ELİNİZLE ONLARA AZAP ETSİN,MÜMİNLERİN KALPLERİNİ FERAHLATSIN

59-2Kitap Ehli’nden, gerçeği yalanlayan nankörleri, sürgün için yurtlarından çıkaran O’dur. Siz, onların yurtlarından çıkacaklarını sanmamıştınız. Ve onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağına inandılar. Oysa Allah’ın buyruğu onlara hesaba katmadıkları yerden geldi. Allah, onların yüreklerine evlerinin kendi elleriyle ve inananların elleriyle harap edileceği korkusunu saldı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın.

3Eğer Allah, onlara sürgün takdirinde bulunmamış olsaydı, kesinlikle dünyada azap verirdi. Onlara, ahirette ateşin azabı vardır.   Bakın Allah dünya hayatınada müdahele ediyor.Bir şekilde onlara azap ediyor.

Değerli kuran dostları yukardaki ayetler her şeyi açıklıyor.Allah  müminlere yardım ediyor ama gözle bunu göremezsin onların kalplerini ferahlatıyor

59-2 ayetde ise  durum öyle ortadaki hem müminler,hem inkarcılar müminlerin galip geleceğine inanmıyor.Yani görünüşte inkarcı grup fiziki şartlar olarak çok üstün.Ama Allah müminlerin ve inkarcıların kalplerine öyle nüfuz ettiki inkarcı grup kendi elleriyle evlerini harap etmeye başladılar ve 3.ayetde sürgüne gittiler.

8/44 ayet düşmanları müminlere,müminleride düşmanlara az gösterir

 

8/65-66 ayetlerde ise müminlere cesaret verilmesi halinde 20 kişinin 200 kişiye bedel olacağını yani Allahın bu şekilde yardım edeceğini bildirir (Bakın Allah bu şekilde yardım ediyor yoksa gökten asker,silah vs indirmiyor,her şey sünnete uygun)

66.ayet daha da ilginç Allah  müminlerde bir şekilde zaaf sezerek müminlerden 100 kişinin inkarcı grubundan 200 kişiyi yenebileceğini söyler.

Ahzap 9 ayetde rüzgar ve göremediğimiz ordularla müminlere yardım ediyor.Görünmeyen orduyu İslamoğlu düşmanlara verilen korkuyla tefsir eder

3/123-127   5/11 ve 48/20 de çekmek anlamından kullanılan “keffe” kullanılmış düşmanların ellerini müminlerden çekmişti.Yani düşmanlara korku vermişti.İslamoğlu ve erhan aktaş öyle meal verir.

2/48,9/26,40   48/4,18,26 da ise sekinet(güven)vererek yardım etmiştir

Allah dinini yayarken bu kadar yardım ediyor.Bireysel olarakda yardım ayetlerini veriyor.Müminlerin gündelik işlerinde de bu şekilde yardım etse gerek.Mesela Nahl 97 de hoş bir hayat yaşatırız der.

Allahı veli edinenler (Allahla arasına herhangi birkişiyi din adına koymayanlar,dinin kaynağı sadece kuran deyip bu yolda ilerleyenler) geçmişten dolayı hüzün,gelecekten dolayı kaygı duymayacaklar.Yani burda sadece ahireti değil dünyayıda kapsıyor. İlgili ayetler:10/62,6/48,7/35,

 

ALLAH  YARDIM EDERKEN GÖSTERE GÖSTERE ETMEZ LATİF(SEZİLMEYEN YOLLARLA YARDIM) SIFATI VARDIR)

Yukarıdada gördük görünmez ordularla yardım etmiştir,meleklerle,yardım etmiştir.Yani gökten askerler,silahlar,indirmemiştir.müminlere güven vermiştir,inkarcılara korku vermiştir,gözlerine müminleri çok göstermiştir vs

Fetih 25 ayetde müminlerle, inkarcılar aynı yerde olduğu için inkarcılara azap etmemiştir.Yine enfal 33 de resulümüz var diye onları helak etmemişti.

Allah, kullarına karşı çok lütufkârdır. Zira O, hak edeni rızıklandırır. Çünkü O, çok güçlüdür ve üstün kudret sahibidir. 15/49, 39/53

] işlerini derinden derine yapar / en ince detayına kadar düzenler

 

Allahın Müminlere AHİRETTE yardımı

2/38,26/89, 27/89 41/30-32, 21/101-103  2/62,112 5/69, 7/35 6/48 39/61 46/13 38/83-85

Gibi pekçok ayetde müminlerle kafirlerin bir olmayacağını yazmıştır.Allahın  övdüğü müminler kim bunlar hiç günah işlememişmi Kesinlikle öyle değil

Enam 122 müminlerle inkarcılar ışıkla karanlık gibidirler

Hud 124  kör ve sağır ile gören ve işiten gibidirler

Müddesir 9-10 mahşer sorgusu kafirlere hiç kolay değildir.(günahkar müminler için demiyor)

Allah sadece kafir ve müşriklere cenneti haram kılmıştır maide 72

Sad 85.ayetde şeytana uyan herkesin cehenneme girme potansiyeli olduğunu belirtir.

İsra 62-64 ayetler şeytanın insanları mallarla,çocuklarla kandıracağını anlatır bunların cezasının cehennem olduğunu anlatır(hepsi ateş değil) Leyl 14-16 ise ateşe en azgınlardan başka kimsenin girmeyeceğini anlatır

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu